INSTYTUT   SZTUKI   POLSKIEJ   AKADEMII   NAUK

BIBLIOTEKA

 

WYKAZ   NABYTKÓW

nr 6/2020                                                                                                                                                                            czerwiec

 Kliknij na miniaturę, aby powiększyć zdjęcie.

 

 

I 140 252 BR

Agnieszka Brzeżańska – Cała Ziemia parkiem narodowym : przewodnik po wystawie, [Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego, Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie, 26 listopada 2019 – 1 marca 2020] / [tekst Agnieszka Tarasiuk].

Warszawa : Muzeum Narodowe, 2019. – 28 s.: il. (gł. kolor.) ; 21 cm.

 

 

I 140 267

Art and national identity in Poland and England : papers delivered at the University of London History of Art Conference April 1995 / ed. by Anna Kwilecka and Francis Ames-Lewis.

London :  Department of History of Art Birkbeck College, 1996.  – 171 s., [26] s. tabl. ; 21 cm.

 

 

III 140 231

L'art et la manière : dessins français du XVIIIe siècle des musées de Marseille : [exposition, Marseille, Centre de la Vieille Charité, 23 novembre 2018 – 24 février 2019] / sous la dir. de Luc Georget et Gérard Fabre ; [textes de Luc Georget, Benoît Coutancier].

Milano : Silvana Ed. ; Marseille : Musées de Marseille, 2019. – 383 s. : il. kolor. ; 29 cm.

 

 

III 140 200

Arte e chirurgia : viaggio tra i capolavori artistici ispirati dalla chirurgia attraverso i secoli / Francesco Minni.

Bologna : Bononia Univ. Press, 2019. – 239 s. : il. (gł. kolor.) ; 28 cm.

 

 

I 140 202

Les artistes et leurs galeries : Paris-Berlin, 1900-1950. 1, Paris / sous la dir. de Denise Vernerey-Laplace et Hélène Ivanoff.

Mont-Saint-Aignan : Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2019. – 432 s. : il. (w tym kolor.) ; 22 cm.

(Salons et Expositions d'Artistes)

 

 

II 140 239

Artyści i rzemieślnicy artystyczni Gdańska, Prus Królewskich oraz Warmii epoki nowożytnej : skorowidz kwerendalny / Janusz Pałubicki.

Gdańsk : Muzeum Narodowe, 2019. – 950 s., [20] s. tabl. kolor. ; 25 cm.

 

 

III 140 233

Biżuteria w Polsce – konteksty, zbiory, ekspozycje : [materiały z XVII Sesji Naukowej z cyklu Rzemiosło artystyczne i wzornictwo w Polsce, Toruń, 25-26 maja 2018] / [red. nauk. Katarzyna Kluczwajd].

Toruń : Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 2019. – 90 s., [74] s. tabl. kolor. ; 30 cm.

(Rzemiosło Artystyczne i Wzornictwo w Polsce ; t. 17)

 

 

III 140 284

Il Bresciano : bronze-caster of Renaissance Venice (1524/25 -1573) / Charles Avery.

London ; New York : Ph. Wilson, 2020. – 220 s. : il. (w tym kolor.) ; 29 cm.

 

 

II 140 248

Bruegel w towarzystwie : Pieter Bruegel Starszy – dzieła graficzne ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie : [wystawa, Muzeum Narodowe w Warszawie, 4 października – 3 listopada 2019] / [red. nauk. Joanna A. Tomicka].

Warszawa : Muzeum Narodowe, 2019. – 149 s. : il. kolor. ; 23 cm.

(Skarby Muzeum Narodowego w Warszawie)

 

 

II 140 220

Claudio Monteverdi : a research and information guide / Susan Lewis and Maria Virginia Acuña.

New York ; London : Routledge, 2018. – XXIX, 242 s. : 24 cm.

(Routledge Music Bibliographies)

 

 

I 140 279

Czarownica powołana / oprac. Anna Kochan.

Wrocław : Atut, 2019. – 170 s. : il. ; 22 cm.

(Bibliotheca Curiosa ; 37)

 

 

I 140 201

I drammi eroici veneziani : Scipione Affricano, Muzio Scevola, Pompeo Magno / Nicolò Minato ; ed. critica di Sara Elisa Stangalino.

Paris : Classiques Garnier, 2019. – 411 s. : wykr. ; 22 cm.

(Musicologie ; 9)

 

 

II 140 223

Dziedzictwo narodowe poza granicami Polski : Francja / pod red. nauk. Dariusza Kuźminy.

Warszawa : Wydaw. Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2019. – 171 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

(Seria Historyczna ; 5)

 

 

II 140 266

Dzieje parafii pod wezwaniem św. Anny oraz Chrystusa Króla Wszechświata w Łysych : praca zbiorowa / pod red. Marii Przytockiej ; [współaut. Sławomira Bastek et al.].

Łyse : Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Chrystusa Króla Wszechświata ; [Ostrołęka] : Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, 2018.  – 360 s., [48] s. tabl. (w tym kolor.) ;  25 cm.

 

 

II 140 219

Edison / Edmund Morris.

New York : Random House, 2019. – 783 s. : il. ; 24 cm

 

 

III 140 238

Fara w mieście od średniowiecza do współczesności : społeczność – duchowość – architektura – wystrój : studia z historii sztuki : [materiały z konferencji naukowej, Wrocław, 15-16 listopada 2018] / red. nauk. Rafał Eysymontt, Dariusz Galewski.

Wrocław : Stowarzyszenie Historyków Sztuki : Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego : Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2019. – 315 s. : il. (w tym kolor.), pl. ; 30 cm.

 

 

II 140 237

Filhellenizm a rodząca się nowoczesność : kolekcja starożytności Eduarda Schauberta w świetle zachodzących zmian / Agata Kubala.

Kraków ; Wrocław : Księgarnia Akademicka, 2019. – 476 s., [28] s. tabl. (gł. kolor.) ; 24 cm.

 

 

III 140 281

Franziskus : Licht aus Assisi : Katalog zur Ausstellung im Erzbischöflichen Diözesanmuseum und im Franziskanerkloster Paderborn, [9. Dezember 2011 – 6. Mai 2012] / hrsg. von Christoph Stiegemann, Bernd Schmies, Heinz-Dieter Heimann.

München : Hirmer, 2011. – 445 s. : il. kolor., mapy ; 29 cm.

 

 

III 140 243

Hans Memling i sztuka dewocji osobistej w Niderlandach XV i początku XVI wieku : materiały z pierwszej międzynarodowej konferencji memlingowskiej, [Gdańsk, 1 grudnia 2017] / pod red. nauk. Marcina Kalecińskiego.

Gdańsk : Muzeum Narodowe, 2019. – 160 s. : il. (gł. kolor.) ; 29 cm.

 

 

III 140 259

Historia w muzeum 2 : [materiały z IV konferencji naukowej z cyklu "Muzeum – formy i środki prezentacji", Bydgoszcz, 25-27 września 2017] / [red. nauk. Michał F. Woźniak].

Bydgoszcz : Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego ; Warszawa : Narod. Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 2019. – 240 s. : il. kolor. ; 28 cm.

(Muzeum – Formy i Środki Prezentacji ; 4)

 

 

III 140 264

A history of power in Europe : peoples, markets, states / Wim Blockmans ; pref. Jacques Santer.

Antwerp : Fonds Mercator Paribas, 1997. – 402 s. : il. (gł. kolor.) ; 28 cm.

 

 

I 140 275

Koło ptastwa powietrznego / oprac. Justyna Ratajczyk.

Wrocław :  Atut, 2019.  – 78 s. : il. ; 22 cm.

(Bibliotheca Curiosa ; 33)

 

 

II 140 224

Konwent klarysek skalskich a dziedzictwo kulturowe i religijne bł. Salomei : [referaty z konferencji naukowej, Zamek w Pieskowej Skale, 16 listopada 2018] / red. Michał Wojenka, ks. Stanisław Langner.

Kielce : Jedność, 2019. – 239 s. : il. kolor. ; 24 cm.

 

 

I 140 278

Księga monstrów / przeł. i oprac. Jacek Sokolski.

Wrocław : Atut, 2019. – 180 s. : il. (w tym kolor.) ; 22 cm.

(Bibliotheca Curiosa ; 36)

 

 

II 140 293

Ku ozdobie i obronie Rzeczypospolitej : Maryjne miejsca święte w drukach staropolskich / Aleksandra Witkowska, Joanna Nastalska-Wiśnicka.

Lublin : Werset, 2013. – 776 s., [1] k. mapa złoż. luź. : il. ; 24 cm.

 

 

III 140 260

Ku wolności : Bydgoszcz 1914-1920 : [wystawa, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Spichrze nad Brdą, 20 stycznia – 10 maja 2020] / [red. nauk. Michał F. Woźniak].

Bydgoszcz : Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, 2020. – 121 s. : il. (w tym kolor.) ; 28 cm.

 

 

I 140 298

Łaskami słynąca ikona Matki Bożej w Gudohajach na Białorusi : studium ikonograficzno-historyczne / Benignus Józef Wanat.

Kraków : Wydaw. Karmelitów Bosych, 2006. – 85 s., [16] s. tabl. kolor. ; 21 cm.

 

 

I 140 262

Listy do Zenona Przesmyckiego z lat 1887-1901 / Zofia Trzeszczkowska (Adam M-ski) ; wstęp i oprac. Aleksandra Błasińska.

Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN, 2019. – 449 s. : il. ; 22 cm.

 

 

III 140 228

Mechaniczne zegary domowe w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa / tekst Elżbieta Błażewska ; fot. Tomasz Kalarus.

Kraków : Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2019. – 798 s. : il. (gł. kolor.) ; 30 cm.

(Katalog Zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa ; nr 7)

 

 

I 140 255

Międzynarodowa Płaszczyzna Współpracy Akademickiej, Orońsko 2018-2019 : [katalog wystaw poplenerowych, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku w dniach 13 kwietnia – 13 maja 2018, 30 października – 30 listopada 2018, 5 kwietnia – 5 maja 2019] / [koord. projektu Anna Podsiadły].

Orońsko : Centrum Rzeźby Polskiej, 2020. – 215 s. : il. kolor. ; 22 cm.

 

 

II 140 263

Miejsca trudne – transdyscyplinarny model badań : o przestrzeni placu Piłsudskiego i placu Defilad / Aleksandra Wójtowicz [et al.] ; pod kier. nauk. Aleksandry Wójtowicz.

Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN, 2019. – 438 s. : il., pl. ; 25 cm.

(Literaturoznawstwo Architektoniczne)

 

 

II 140 226

Mnemosyne : pamięć jako źródło dzieła sztuki / pod red. Marii Cieśli-Korytowskiej, Jakuba Czernika.

Kraków : Avalon, 2016. – 533 s. : il. ; 25 cm.

(Komparatystyka Polska)

 

 

II 140 295

Nasz Monachijczyk : życie i twórczość Stanisława hr. Szembeka 1849-1891 / Jacek Malkowski.

Ostrów Wielkopolski : Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, 2019. – 182 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

(Biblioteka Ostrowska ; 53)

 

 

II 140 234

Nic nad oryginał : księga dedykowana pamięci Barbary Tondos i Jerzego Tura : [materiały z konferencji, Kraków, 26-27 września 2014] / pod red. Agnieszki Gronek i Joanny Daranowskiej-Łukaszewskiej.

Kraków ; Rzeszów : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2019. – 607 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.

 

 

I 140 276

O bogach i wierzeniach dawnych Żmudzinów, Litwinów i Prusów /  Jan Łasicki, Jan Sandecki-Malecki ; przeł. i oprac. Magdalena Wolf.

Wrocław : Atut, 2019. – 72 s. : il. ; 22 cm.

(Bibliotheca Curiosa ; 34)

 

 

I 140 277

O dziwach i ludziach długo żyjących / Flegon z Tralles ; przeł. i oprac. Emilia Żybert.

Wrocław : Atut, 2019. – 87 s. ; 22 cm.

(Bibliotheca Curiosa ; 35)

 

 

II 140 285

O polskich biografach Chopina w XIX wieku / Magdalena Dziadek.

Warszawa : Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, 2019. – 171 s. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm.

(Chopin: Konteksty)

 

 

II 140 272 [2]

"O sztuce" i inne eseje / Marian Bohusz-Szyszko ; przyg. do druku i wstępem opatrzyli Katarzyna Moskała i Mirosław A. Supruniuk.

 Toruń : Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji : Muzeum Uniwersyteckie, 2018. –  352 s., [30] s. tabl. (w tym kolor.) ; 23 cm.

(Polska Krytyka Sztuki na Emigracji 1940-2000 ; t. 2)

(Archiwum Emigracji ; 62)

 

 

II 140 251

Odkłamywanie mitów? : plakaty kubańskie lat 60. i 70. XX wieku na tle twórczości plakatowej w Polsce i Czechosłowacji : [wystawa, Galeria Format B1, Muzeum Plakatu w Wilanowie, Warszawa, 9 sierpnia – 20 października 2019] / [red. Jacek Szelegejd, Michał Warda].

Warszawa : Muzeum Plakatu w Wilanowie, 2019. – 215 s. : il. kolor. ; 25 cm.

 

 

II 140 222

Opera in Paris from the empire to the commune / Mark Everist.

Abingdon ; New York :  Routledge, 2019. – XIII, 473 s. : il., nuty ; 24 cm

 

 

II 140 271

Orawskie figury kamienne / Tadeusz Mikołaj Trajdos.

Pruszków : Rewasz, 2020. – 272 s. : il., mapy ; 24 cm.

 

 

I 140 230

Paroles et images sur le commencement : le discours des peintures de la chapelle de Merléac /  sous la dir. de Xavier-Laurent Salvador & Jeanette Patterson ; préf. de Denis Hüe.

Orléans : Paradigme,  2019. – 199 s., [4] s. tabl. kolor. : il. ; 21 cm.

 

 

II 140 272 [1]

Polska krytyka sztuki w Wielkiej Brytanii i Francji 1940-2000 / przyg. do druku i wstępem opatrzyli Katarzyna Moskała i Mirosław A. Supruniuk.

Toruń : Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji : Muzeum Uniwersyteckie, 2018. – 453 s., [40] s. tabl. (w tym kolor.) ; 23 cm.

(Polska Krytyka Sztuki na Emigracji 1940-2000 ; t. 1)

(Archiwum Emigracji ; 61)

 

 

II 140 270

Pomnik Historii, historia w Pomniku : publikacja jubileuszowa z okazji 10-lecia nadania historycznemu zespołowi miasta Poznania tytułu Pomnika Historii / [red. Maciej Moszyński, Marcin Słomiński].

Poznań : Centrum Turystyki Kulturowej Trakt 2018.  – 161 s. (niektóre k. złoż.) : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

(Biblioteka CTK Trakt)

 

 

I 140 299

Przeczucie końca : modernizm, późność i polskie kino / Miłosz Stelmach.

Toruń : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020. – 433 s. : il. ; 21 cm.

(Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej)

 

 

II 140 249

Rembrandt osobiście : Rembrandt van Rijn – dzieła graficzne ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie : [wystawa, Muzeum Narodowe w Warszawie, 4 października – 3 listopada 2019] / [red. nauk. Joanna A. Tomicka].

Warszawa : Muzeum Narodowe, 2019. – 150 s. : il. kolor. ; 23 cm.

(Skarby Muzeum Narodowego w Warszawie)

 

 

II 140 235

Rezydencje, pałace i dwory epoki nowożytnej na obszarze obecnego województwa śląskiego : studia z historii sztuki : [materiały z konferencji naukowej, Będzin, 20-21 września 2018 ] / pod red. Teresy Dudek-Bujarek.

Katowice : Stowarzyszenie Historyków Sztuki – Oddział Górnośląski, 2019. – 303 s. : il. (w tym kolor.), pl., mapy ; 24 cm.

 

 

II 140 283

Romuald Zerych (1888-1964) : rzeźbiarz niezapamiętany / Barbara Kalinowska.

Ostrołęka : Muzeum Kultury Kurpiowskiej, 2019. – 223 s. : il. ; 24 cm.

 

 

II 140 272 [3]

"Round the galleries" i inne audycje z BBC / Marek Żuławski ; wybór tekstów, oprac. Joanna Krasnodębska, Katarzyna Moskała i Mirosław A. Supruniuk ; wstępem opatrzyła Katarzyna Moskała.

Toruń : Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji : Muzeum Uniwersyteckie w Toruniu, 2018. – 456 s., [30] s. tabl. (w tym kolor.) ; 23 cm.

(Polska Krytyka Sztuki na Emigracji 1940-2000 ; t. 3)

(Archiwum Emigracji ; 63)

 

 

II 140 221

The Routledge handbook on the reception of classical architecture / ed. by Nicholas Temple, Andrzej Piotrowski and Juan Manuel Heredia.

London ; New York : Routledge, 2020. – XXXIV, 550 s. : il. ; 26 cm.

(Routledge Handbooks)

 

 

II 140 269

Ryzosfera : grzyby i bakterie w sieci sztuki i kultury / pod red. Marty Smolińskiej.

Poznań : Wydaw. Uniwersytetu Artystycznego, 2019.  – 221 s. :  il. ; 23 cm.

 

 

II 140 227

Sendomiria : Sandomierz w nowożytnym dziele "Civitates orbis terrarum" / Bożena Ewa Wódz.

Sandomierz : Muzeum Okręgowe, 2019. – 141 s., [1] k. tabl. złoż. : il. (w tym kolor.) ; 23x23 cm.

 

 

III 140 265

Skarby epoki Piastów : w siedemsetną rocznicę koronacji Władysława Łokietka 1320-2020 : katalog wystawy, styczeń – kwiecień 2020, Zamek Królewski na Wawelu / [red. Joanna Ziętkiewicz-Kotz].

Kraków :  Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, 2020.  – 223 s. :  il. kolor. ;  29 cm.

 

 

II 140 247

Splendor i finezja : duch i materia w sztuce Korei : przewodnik po wystawie, [Muzeum Narodowe w Warszawie, 11 października 2019 – 12 stycznia 2020] / [red. meryt. Joanna Bojarska-Cieślik, Magdalena Pinker, Joanna Popkowska].

Warszawa : Muzeum Narodowe, 2019. – 90 s. : il. kolor. ; 23 cm.

 

 

III 140 246

Splendor i finezja : duch i materia w sztuce Korei : [wystawa, Muzeum Narodowe w Warszawie, 11 października 2019 – 12 stycznia 2020] / [red. nauk. Joanna Bojarska-Cieślik, Magdalena Pinker, Joanna Popkowska].

Warszawa : Muzeum Narodowe, 2019. – 236 s. (niektóre k. złoż.) : il. kolor. ; 32 cm.

 

 

II 109 700 [14]

Studia nad sztuką renesansu i baroku. T. 14, Twórca i dzieło / red. Irena Rolska.

Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2019. – 349 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.

(Studia nad Sztuką Renesansu i Baroku ; t. 14)

 

 

I 140 268

Świątynie : szlakiem architektury drewnianej / aut. tekstów Bogna Derkowska-Kostkowska, Agnieszka Wysocka, Krystian Strauss, Piotr Winter ; aut. fot. Wojciech Woźniak ; oprac. tras Lech Łbik.

Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury, 2019.  – 247 s. : il. kolor. ; 22 cm.

(Kierunek Kujawsko-Pomorskie)

 

 

II 140 240

Sztuka w 20-leciu międzywojennym : w stronę tradycji : [wystawa, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Oddział Zielona Brama, 14 grudnia 2019 – 15 marca 2020] / [red. Małgorzata Ruszkowska-Macur].

Gdańsk : Muzeum Narodowe, 2019. – 85 s. : il. kolor. ; 24 cm.

 

 

II 140 294

Tam, gdzie przeszła burza... : losy polskiego dziedzictwa kulturowego w latach 1914-1920 / Hanna Łaskarzewska.

Warszawa : Wydaw. Naukowe i Edukacyjne SBP, 2019. – 159 s. : il. ; 24 cm.

(Seria Historyczna – Wydawnictwo SBP ; 4)

 

 

II 140 296

Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie (1949-1956) : źródła – nieznane fakty – repertuar – recepcja krytyczna / Elżbieta Stoch.

Lublin : Wydaw. KUL, 2019. – 827 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.

(Życie Teatralne w Lublinie w XIX i XX Wieku ; 3)

 

 

III 140 244

Tematyka moralistyczna w gdańskiej sztuce świeckiej w XVI i XVII wieku / Magdalena Mielnik.

Gdańsk : Muzeum Narodowe, 2019. – 265 s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.

(Doctrina Coronat)

 

 

II 140 256

Tisky do roku 1700 v Národním muzeu – Českém muzeu hudby / Dagmar Štefancová.

Praha : Národní muzeum, 2019. – 233 s. : il. kolor. ; 25 cm.

 

 

II 140 236

Toruńskie miejsca do mieszkania i (za)pamiętania : domy, pomniki cmentarze : [9. konferencja z cyklu Toruńskie zabytki młodszego pokolenia, Toruń, 11 maja 2019] / [red. nauk. Katarzyna Kluczwajd, Michał Pszczółkowski].

Toruń : Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział Toruński, 2019. – 200 s. : il. (gł. kolor.), pl. ; 24 cm.

(Zabytki Toruńskie Młodszego Pokolenia)

 

 

II 140 250

Tożsamość polska : [wystawa, Galeria Format B1, Galeria Format B2, Muzeum Plakatu w Wilanowie – Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie, 15 listopada 2019 – 1 marca 2020] / [konc., red., teksty Mariusz Knorowski]

Warszawa : Muzeum Plakatu w Wilanowie, 2019. – 238 s. : il. kolor. ; 25 cm.

 

 

III 140 261

Ucieleśniona pamięć : wystawa prac Priscilli Romero, laureatki MTG Kraków 2018, [Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Galeria Sztuki Nowoczesnej, Bydgoszcz, 7 listopada 2019 – 19 stycznia 2020] / [red. nauk. Michał F. Woźniak ; oprac. meryt. i red. Barbara Chojnacka, Kajetan Giziński ; aut. tekstów Barbara Chojnacka et al.].

Bydgoszcz : Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, 2019. – 149, [24] s. : il. kolor. ; 28 cm.

 

 

III 140 232

Valadier : splendour in eighteenth-century Rome : [exhibition, Rome, Galleria Borghese, 30 October 2019 – 2 February 2020] / exhibiton curated by Anna Coliva ; catalogue ed. by Geraldine Leardi.

Milan :  Officina Libraria, 2020. – 373 s. : il. kolor. ; 29 cm.

 

 

II 140 229

Virtue & vice : the personifications in the Index of Christian Art / ed. by Colum Hourihane.

Princeton : Index of Christian Art – Department of Art and Archaeology Princeton Univ. : Princeton Univ. Press, 2000. – XVIII, 456 s. : il. ; 26 cm.

(Index of Christian Art Resources ; 1)

 

 

I 140 280

Virtutes : Studien zu Funktion und Ikonographie der Tugenden im Mittelalter und im 16. Jahrhundert / von Michaela Bautz.

Berlin : Dissertation.de, 1999. – IV, 489 s. : il. ; 21 cm.

(Dissertation.de ; 62)

 

 

III 140 258

Wielość w jedności : offset, serigrafia, techniki cyfrowe i działania intermedialne w grafice polskiej : materiały z sesji naukowej, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, 18-19 października 2018 roku / [red. nauk. Barbara Chojnacka, Michał F. Woźniak].

Bydgoszcz : Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, 2019. – 270  s. : il. kolor. ; 28 cm.

 

 

II 140 241 [1]

Włochy w Gdańsku. T. 1, Eseje / pod red. nauk. Marcina Kalecińskiego.

Gdańsk : Muzeum Narodowe, 2019. – 282 s. : il. (gł. kolor.) ; 23 cm.

 

 

II 140 241 [2]

Włochy w Gdańsku. T. 2, Katalog zabytków / pod red. nauk. Marcina Kalecińskiego.

Gdańsk : Muzeum Narodowe, 2019. – 411 s. : il. kolor. ; 23 cm.

 

 

II 140 257

Wojciech Jakubowski : Księga wyobraźni – miedzioryt : [wystawa, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, 28 listopada 2019 – 2 lutego 2020] / [red. nauk. Barbara Chojnacka, Michał F. Woźniak ; oprac. meryt. Barbara Chojnacka ; aut

Bydgoszcz : Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, 2019. – 28, [36] s. : il. (w tym kolor.) ; 26 cm.

 

 

III 140 245

Wystawa, której nie było.... : Ignacy Łopieński (1865-1941), odnowiciel sztuki graficznej : [wystawa, Muzeum Narodowe, Warszawa, 5 grudnia 2019 – 16 lutego 2020] / [konc. i oprac. kat. Piotr P. Czyż].

Warszawa: Muzeum Narodowe, 2019. – 298 s. : il. (w tym kolor.) ; 28 cm.

 

 

I 140 297

Zabytki Otmuchowa : miasto i ludzie / Marcin Dziedzic, Gabriela Dziedzic.

Wrocław : Atut, 2019. – 285 s., [1] k. tabl. złoż. : il. (w tym kolor.), pl. ; 21 cm.