INSTYTUT   SZTUKI   POLSKIEJ   AKADEMII   NAUK

BIBLIOTEKA

 

WYKAZ   NABYTKÓW

nr 2/2020                                                                                                                                                                            luty

 Kliknij na miniaturę, aby powiększyć zdjęcie.

 

 

III 139 756

Agostino Zoppo / Luca Siracusano ; pref. di Andrea Bacchi.

Trento : Temi, 2018. – 489 s. : il. (w tym kolor.) ; 29 cm.

(Cuius Auctor Deus Ipse  ; 1)

 

 

II 139 757

Animacja autorska w PRL w latach 1957-1968 : ukryty projekt Kazimierza Urbańskiego / Hanna Margolis.

Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019. – 177 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

 

 

II 139 760

Antiquities in motion : from excavation sites to Renaissance collections / Barbara Furlotti.

Los Angeles : Getty Research Institute, 2019. – IX, 281 s. : il. (w tym kolor.) ; 26 cm

 

 

III 139 847

Architektura przedromańska i romańska w Krakowie : badania i interpretacje / Monika Bober.

Rzeszów : Mitel, 2008. – 230 s. : il. (w tym kolor.), pl., err. ; 30 cm.

(Collectio Archaeologica Ressoviensis ; t. 6)

 

 

II 139 759

Arcydzieła plastyki XIX i XX wieku w świątyniach, rezydencjach i przestrzeni publicznej Mazowsza / pod red. Andrzeja Pieńkosa.

Warszawa : Mazowiecki Instytut Kultury, 2019. – 238 s. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm.

(Poza Warszawą ; 2)

 

 

III 139 764

The art of selling songs :  graphics for the music business, 1690-1990 / Kevin Edge.

London : Futures Publ., 1991. – 152 s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.

 

 

I 139 859

Artysta, sztuka i społeczeństwo : spory i polemiki wokół "Confiteor" Stanisława Przybyszewskiego / Tomasz Sobieraj.

Poznań : Wydaw. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2019. – 348 s. ; 20 cm.

(Polemika Krytycznoliteracka w Polsce ;  t. 13)

 

 

II 139 837

Bernardo Bellotto 1740 – Viaggio in Toscana :  [mostra, Lucca, Fondazione Ragghianti, 12 ottobre 2019 – 6 gennaio 2020] / Bożena Anna Kowalczyk.

Lucca : Ed. Fondazione Ragghianti Studi sull'Arte ; Cinisello Balsamo : Silvana Ed., 2019. – 153 s., [1] k. tabl. kolor. ; il. kolor. ; 26x26 cm.

 

 

II 139 770

Chorał Kościoła zachodniego : podręcznik / David Hiley.

Kraków : Astraia, 2019. – 832 s. : il., nuty ; 25 cm.

 

 

III 139 788

Civitas & villa : miasto i wieś w średniowiecznej Europie Środkowej : [zbiór studiów dedykowany prof. dr hab. Marcie Młynarskiej-Kaletynowej] / [kom. red. Cezary Buśko et al.].

Wrocław : Werk ; [Warszawa] :  Instytut Archeologii i Etnologii PAN ; Praha : Archeologický ústav AV ČR, 2002. – 476 s. : il. ; 30 cm.

 

 

II 139 736

A companion to medieval art : romanesque and gothic in Northern Europe / ed. by Conrad Rudolph.

Malden, MA : Wiley-Blackwell, 2010. – XXII, 676 s. : il. ; 26 cm.

(Blackwell Companions to Art History ; 2)

 

 

III 139 755

Il cotto tra storia e ricerca : contributi allo studio : atti del convegno, Ferrara, 28 settembre 1995 / a cura di Carla di Francesco.

[Firenze] : All'Insegna del Giglio, 1997. – 128 s., 10 s. tabl. kolor. : il. ; 30 cm.

 

 

II 139 835

The culture of opera buffa in Mozart's Vienna : a poetics of entertainment / Mary Hunter.

Princeton : Princeton Univ. Press, 1999. – XIII, 331 s. : nuty ; 24 cm.

(Princeton Studies in Opera)

 

 

II 139 781

Czas jako kategoria językowo-kulturowa w polszczyźnie / Joanna Szadura.

Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. – 437 s. : il. kolor. ; 24 cm.

 

 

II 139 803

Dawne instrumenty muzyczne Wrocławia : [wystawa w Pałacu Królewskim we Wrocławiu podczas Festiwalu Wratislavia Cantans od 11 września 2016 do 29 stycznia 2017] / red. Maciej Łagiewski, Halina Okólska ; fot. Tomasz Gąsior, Paweł Passowicz.

Wrocław : Muzeum Miejskie Wrocławia :  Gajt, 2017. – 48 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.

 

 

II 139 855

Detal architektoniczny warszawskiej Pragi 1850-1939 / pod red. Jadwigi Roguskiej.

Warszawa : Fundacja Hereditas, 2018. – 438 s. : il. kolor. ; 24 cm.

 

 

II 139 856

Dlaczego Duchamp nie czesał się z przedziałkiem? / Anna Markowska.

Kraków : Universitas, 2019. – 512 s., [16] s. tabl. (w tym kolor.) ; 24 cm.

 

 

III 139 787

Do piękna nadprzyrodzonego : wystawa sztuki sakralnej XVI-XX wieku ze zbiorów Muzeum Chełmskiego i świątyń dawnych diecezji chełmskich, [Muzeum Chełmskie, 2003-4.06.2004]. T. 2, Katalog / [wybór eksponatów, scenariusz wystawy, oprac. graf. katalogu Krystyna Mart].

Chełm : Muzeum Chełmskie : Chełmskie Towarzystwo Regionalne, 2003. – 63 s., 96 s. tabl. (gł. kolor.) ; 30 cm.

 

 

II 139 841

Dylematy włoskiego emigranta : Giovanni Battista Jacobelli (1603-1679), śpiewak i kapelan nadworny, kanonik warmiński / Wojciech Tygielski.

Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2019. – 443 s. : il. ; 24 cm.

(Silva Rerum / Muzeum Pałac w Wilanowie)

 

 

III 139 840

Dziecko i jego świat : ubiory dziecięce od XVII do XIX wieku : [konkurs i wystawa, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 19 czerwca – 31 października 2019] / [kurator Maria Zielińska ; red. nauk. Monika Janisz].

Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2019. – 494 s. : il. kolor. ; 28 cm.

 

 

II 139 784 BR

Dziedzictwo : malarstwo Mariana Strońskiego i Grażyny Gawrońskiej-Kasse : katalog wystawy w Bibliotece Polskiej w Paryżu, 17 października – 16 listopada 2019 / [kurator wystawy Katarzyna Winiarska].

Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej ; Paryż : Towarzystwo Historyczno-Literackie – Biblioteka Polska,  2019. – [39] s. : il. kolor. ; 25 cm.

 

 

I 139 794

Dzieje polskiego amatorskiego i zawodowego teatru w Stanisławowie (1745-1939) / Olga Ciwkacz.

Ivano-Frankivs'k : Simfonija forte, 2017. – 399 s. : il. ; 21 cm.

 

 

II 139 817

Dzieje Witoni i gminy Witonia (do 1939 roku) / Jarosław Kita, Tadeusz Nowak ; pod red. Jana Szymczaka.

Witonia : Łódź : Gmina Witonia ; Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział, 2018. – 299 s. : il. ; 24 cm.

 

 

I 139 774

Dziś idę walczyć, Mamo : rysunki Bogusława Lustyka – Godzina W. Powstanie Warszawskie oczami artysty : informator wystawy [w Galerii Brama Bielańska Cytadeli Warszawskiej, 30 lipca – 25 sierpnia 2019] / pod red. Tadeusza Skoczka ; [aut. tekstów Maciej Białecki et al.].

Warszawa : Wydaw. Muzeum Niepodległości, 2019. – 93 s. : il. ; 21x23 cm.

 

 

II 139 783 BR

Emil Krcha – malarstwo : [wystawa, Muzeum Historii Miasta Przemyśla – Oddział Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej od 4 października 2019].

Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 2019. – 53 strony : il. kolor. ; 23 cm.

 

 

III 139 838

Faire peur : aux limites du visible : 16 réflexions entre histoire, littérature et arts /  sous la dir. de Franca Franchi, Pierre Glaudes.

Cinisello Balsamo : Silvana Ed.,  2019. – 343 s.  : il. (gł. kolor.), nuty ; 28 cm.

 

 

II 139 831

Figures of presence and absence : an introduction to the French dispute about sacred images and the role of art in the life of the church in the early modern period / Piotr Krasny ; transl. by Joanna Wolańska.

Regensburg : Schnell & Steiner, 2019. – 216 s. : il. ; 25 cm.

(Kunst und Konfession in der Frühen Neuzeit ; Bd. 4)

 

 

III 139 762

Francesco Carradori / Roberta Roani.

Firenze : Polistampa, 2019. – 96 s. : il. ; 28 cm.

(I Maestri dell’Accademia di Belle Arti di Firenze)

 

 

II 139 833

French opera, 1730-1830 : meaning and media / David Charlton.

London ; New York : Routledge, 2016. – 389 s. pag. varia : il., nuty ; 23 cm.

(Collected Studies Series ; CS 634)

 

 

I 139 735

Geistlicher Gesang in der Reformationszeit :  Lieder und Gesangbücher in der Oberlausitz, in Böhmen und Niederschlesien : [eine Tagung vom 14. bis 16. November 2013 in Herrnhut] /  Dietrich Meyer (Hg.).

Dresden : Neisse Verl., 2019. – 288 s. : il., nuty ; 22 cm.

(Schriftenreihe der Akademie Herrnhut  ; Bd. 5)

 

 

I 139 775

Generał Józef Haller i jego żołnierze : informator wystawy [objazdowej, zainaugurowanej 28 listopada 2018 r. w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej – oddział Muzeum Niepodległości] / pod red. Tadeusza Skoczka ; [aut. tekstów Tadeusz Skoczek, Jan Engelgard].

Warszawa : Muzeum Niepodległości ; Wrocław : Wersus, 2019. – 62 s. : il. (w tym kolor.) ; 21x24 cm.

 

 

II 139 753

Die Glocken im Landkreis Tübingen. Tl. 2, Die katholischen Kirchen /  Christoph Schapka.

Ostfildern : J. Thorbecke, 2019. – 414 s. : il. ; 25 cm.

(Tübinger Bausteine zur Landesgeschichte ; 28)

 

 

III 139 786

Helden, Märtyrer, Heilige : Wege ins Paradies : Ausstellung im Germanischen Nationalmuseum, Nürnberg, 11. April 2019 bis 4. Oktober 2020 / hrsg. von Daniel Hess und Markus Prummer.

Nürnberg : Verl. des Germanischen Nationalmuseums, 2019. – 140 s. : il. kolor. ; 27 cm.

 

 

III 139 854 BR

Idzie młodość! : I Grupa Krakowska  : [wystawa, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kamienica Szołayskich im. Feliksa Jasieńskiego, 27.09.2019 – 5.01.2020] / [tekst Anna Budzałek].

Kraków : Muzeum Narodowe, 2019. – 11 s. : il. kolor. ; 23 cm.

 

 

III 139 754

Innocenzo Spinazzi / Roberta Roani.

Firenze : Polistampa, 2019. – 110 s.  : il. ; 28 cm.

(I Maestri dell’Accademia di Belle Arti di Firenze)

 

 

II 139 758

Intorno a Marcello Bacciarelli : Italiani nella Varsavia dei Lumi / a cura di Andrzej Pieńkos e Mariusz Smoliński.

Warszawa : Instytut Historii Sztuki UW : Muzeum Łazienki Królewskie, 2019. – 170 s., 79 s. tabl. (gł. kolor.) ; 24 cm.

 

 

III 139 851

Jan Hrynkowski (1891-1971) :  [wystawa, Muzeum Narodowe, Kraków, 7 listopada 2019 – 8 marca 2020] / Światosław Lenartowicz.

Kraków : Muzeum Narodowe, 2019. – 322 s. : il. ; 31 cm.

 

 

II 139 807

Jędrzejewscy : Jadwiga Przeradzka-Jędrzejewska, Aleksander Jędrzejewski, Michał Jędrzejewski, Barbara Barczewska-Jędrzejewska, Piotr Jędrzejewski, Renata Bonter-Jędrzejewska, Aleksandra Jędrzejewska : [wystawa w Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego - Oddziale Muzeum Miejskiego Wrocławia, marzec - czerwiec 2019] / [konc. katalogu i red. Michał Jędrzejewski i Małgorzata Bruder ; współpraca red. Katarzyna Ślipko-Jastrzębska].

Wrocław : Muzeum Miejskie Wrocławia, 2019. – 303 s. : il. (gł. kolor.) ; 26 cm.

(Wrocławscy Artyści i Kolekcjonerzy w Ratuszu ; nr 43)

 

 

II 139 806

Jerzy Pogorzelski – wirtuoz polskiego pejzażu :  [wystawa malarstwa w Starym Ratuszu we Wrocławiu, grudzień 2016 – styczeń 2017] / [red. katalogu Izabela Towarnicka].

Wrocław : Muzeum Miejskie Wrocławia, 2016. – [48] s. : il. kolor. ; 26 cm.

 

 

III 139 779

Józef Chełmoński / [wprowadzenie, red. Tadeusz Skoczek].

Warszawa : Muzeum Niepodległości ; Proszówki : Prowincjonalna Oficyna Wydaw., 2016. – 246 s., [1] k. luź. : il. kolor. ; 34 cm.

(Skarby Kultury i Literatury Polskiej ; 25)

 

 

I 139 761

Die jüdischen Studierenden der Akademie der bildenden Künste Wien 1848-1948 / Beatrix Bastl.

Hamburg : Dr. Kovač, 2019. – 292 s. : il. kolor. ; 21 cm.

(Studien zur Kulturgeschichte ;  Bd. 56)

 

 

II 139 830

Juliusz Nagórski 1887-1944 : monografia architekta / Marek Tomiczek.

Warszawa : Lokomobila, 2015. – 667 s. : il. ; 24 cm.

 

 

II 123 204 [5]

Karol Lipiński – życie, działalność, epoka. T. 5, [V Międzynarodowa Sesja Naukowa w Akademii Muzycznej we Wrocławiu, 13-14 grudnia 2011] /  pod red. nauk. Anny Granat-Janki i zespołu.

Wrocław : Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego, 2013. – 296 s. : il., nuty ; 24 cm.

 

 

II 123 204 [6]

Karol Lipiński : życie, działalność, epoka. T. 6, [VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Akademii Muzycznej we Wrocławiu, 10 grudnia 2015] / pod red. nauk. Joanny Subel.

Wrocław : Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego, 2017. – 219 s., [4] s. tabl. (gł. kolor.) : il., nuty ; 24 cm.

 

 

II 119 622 [6]

Katalog rękopisów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. T. 6, Sygnatury 2181-2250 : archiwum Augusta Zamoyskiego / oprac. i red. Anna Szczepanek.

Warszawa : [Muzeum Literatury], 2019. – VIII, 182 s., 20 s. tabl. kolor. ; 24 cm.

 

 

II 139 733

Kennerschaft zwischen Macht und Moral : Annäherungen an Hans Posse (1879-1942) : [Beiträge der wissenschaftlichen Tagung vom 5. bis 6. Dezember 2013 in Dresden] / hrsg. von den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, Gilbert Lupfer und Thomas Rudert.

Köln ; Weimar ; Wien : Böhlau, 2015. – 436 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.

 

 

II 139 769

Kieślowski : zbliżenie / Katarzyna Surmiak-Domańska.

Warszawa : Agora, 2018. – 610 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.

 

 

II 139 818

Klasztor zakonu OO. Franciszkanów-Reformatów w Siennicy / Elżbieta Jurkowska [et al.].

Siennica : Gminna Biblioteka Publiczna, 2018. – 96 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

 

 

II 139 857

Kultura miejsca : studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi / pod red. Waldemara Baraniewskiego i Piotra Słodkowskiego.

Warszawa : Akademia Sztuk Pięknych, 2019. – 466 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

 

 

III 139 849

Lampy naftowe Muzeum Podkarpackiego w Krośnie / Krzysztof Gierlach ; [tł. na jęz. ang. Teresa Bałuk-Ulewiczowa, Tomasz Pisarek].

Krosno : Muzeum Podkarpackie, 2019. – 400 s. : il. kolor. ; 29 cm.

 

 

II 139 782

Łęczyccy Piastowie : książęta, księżne i księżniczki w Łęczycy w XII-XIV wieku / Jan Szymczak.

Płock : Towarzystwo Naukowe Płockie ; Łęczyca : TNP Oddział w Łęczycy, 2019. – 228 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.

 

 

II 139 738

Mächtiger Boden : Landschaftsarchitektur zwischen Gestaltung, Verwaltung und Politik / Marie Luise Birkholz.

Weimar : Bauhaus-Universitätsverl., 2019. – 496 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

(IfEU Edition ; Bd. 2)

 

 

III 139 765

Maciej Szańkowski – Wieloprzestrzenie : [wystawa, Muzeum Rzeźby Współczesnej, Orońsko, 26 października 2019 – 5 stycznia 2020] / Anna Maria Leśniewska.

Orońsko : Centrum Rzeźby Polskiej, 2019. – 476 s. : il. (w tym kolor.) ; 32 cm.

(Monografie Rzeźbiarzy Polskich)

 

 

II 139 808

Malarz na uboczu – Stanisław Kukla (1919-1992) : [wystawa w Pałacu Królewskim we Wrocławiu, czerwiec – sierpień 2018] / [red. katalogu Jan J. Trzynadlowski ; współpraca red. Katarzyna Ślipko-Jastrzębska].

Wrocław : Muzeum Miejskie Wrocławia, 2018. – 95 s. : il. kolor. ; 26 cm.

(Wrocławscy Artyści i Kolekcjonerzy w Ratuszu ; nr 40)

 

 

II 139 844

Manuscripts and libraries in the age of Charlemagne / Bernhard Bischoff ; transl. and ed. by Michael Gorman.

Cambridge ; New York : Cambridge Univ. Press, 2007. – XV, 193 s., [2] s. map ; 24 cm.

(Cambridge Studies in Paleography and Codicology ; 1)

 

 

II 139 845 [1]

Medale polskie i z Polską związane z okresu Pierwszej Rzeczypospolitej : katalog zbiorów – Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum i Fundacja Zbiorów im. Ciechanowieckich.  T. 1 / Juliusz W. Zacher, Grzegorz Śnieżko, Michał Zawadzki ; przy współpracy Marty Męclewskiej.

Warszawa : Arx Regia, 2019. – 241 s. : il. ; 26 cm.

 

 

II 139 845 [2]

Medale polskie i z Polską związane z okresu Pierwszej Rzeczypospolitej : katalog zbiorów – Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum i Fundacja Zbiorów im. Ciechanowieckich.  T. 2 / Juliusz W. Zacher, Grzegorz Śnieżko, Michał Zawadzki ; przy współpracy Marty Męclewskiej.

Warszawa : Arx Regia, 2019. – 259 s. : il. ; 26 cm.

 

 

II 139 832

Michael Willmann (1630-1706) – śląski mistrz malarstwa barokowego / Andrzej Kozieł.

Wrocław : Via Nova, 2019. – 131 s. : il. kolor. ; 23x25 cm.

 

 

II 139 752

Der Mönch von Salzburg und das lateinische Lied : die geistlichen Lieder in stolligen Strophen und das einstimmige gottesdienstliche Lied im späten Mittelalter / von Stefan Rosmer.

Wiesbaden : Reichert Verl., 2019. – 520 s. : nuty ; 24 cm.

(Imagines Medii Aevi ; Bd. 44)

 

 

II 139 751

Motet cycles between devotion and liturgy : [proceedings of the conference, Basel, 7-8 April 2016] / ed. by Daniele V. Filippi and Agnese Pavanello.

Basel : Schwabe, 2019. – XIX, 497 s. : il. (w tym kolor.), nuty ; 24 cm

(Scripta / Schola Cantorum Basiliensis ; Bd. 7.)

 

 

AP 52 [1]

Murowane budowle obronne w Polsce X-XVII w. T. 1 / Adam Wagner.

Warszawa : Bellona, 2019. – 1127 s. : il. (w tym kolor.), pl. ; 31 cm.

 

 

AP 52 [2]

Murowane budowle obronne w Polsce X-XVII w. T. 2 / Adam Wagner.

Warszawa : Bellona, 2019. – 1159 s. : il. (w tym kolor.), pl. ; 31 cm.

 

 

II 139 732

Music behind the Iron Curtain : Weinberg and his Polish contemporaries / Daniel Elphick.

Cambridge : Cambridge Univ. Press, 2020. – XVII, 298 s. : nuty ; 25 cm.

(Music in Context)

 

 

II 139 834

Music of the Soviet era, 1917-1991 / Levon Hakobian.

London ; New York : Routledge, 2019. – XIV, 512 s. : nuty ; 23 cm.

 

 

III 139 850

Muzeum Narodowe w Krakowie 1879-2019 / Diana Błońska, Andrzej Betlej ; red. nauk. Diana Błońska, Andrzej Betlej ; red. Joanna Wolańska.

Kraków : Muzeum Narodowe, 2019. – 520 s. : il. (w tym kolor.) ; 31 cm.

 

 

II 138 145 [2]

Muzyka polska za granicą. T. 2, Między Warszawą a Paryżem (1918-1939) / red. Beata Bolesławska-Lewandowska, Jolanta Guzy-Pasiak.

Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2019. – 210 s. : il. (w tym kolor.), nuty ; 24 cm.

 

 

II 139 790

Od artysty ludowego do wytwórcy sztuki : wystawa z kolekcji Muzeum Wsi Radomskiej [w Spichlerzu z Wilkowa w Muzeum Wsi Radomskiej od kwietnia do listopada 2019 roku] / Justyna Górska-Streicher.

Radom : Muzeum Wsi Radomskiej, 2019. – 64 s. : il. kolor. ; 23 cm.

 

 

II 139 836

Opera after the zero hour : the problem of tradition and the possibility of renewal in postwar West Germany / Emily Richmond Pollock.

New York : Oxford Univ. Press, 2019. – XI, 294 s. : il., nuty ; 25 cm.

 

 

I 139 828 BR

Opowieści spoza obrazów – Ewa Martyniszyn : [wystawa], Muzeum Etnograficzne – Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu, 4 października do 29 grudnia 2019 / kuratorka wystawy Dorota Jasnowska ; [red. Stanisław Rościcki].

Wrocław : Muzeum Narodowe, 2019. – 39 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.

 

 

II 139 739

Orangerie – die Wiederentdeckung eines europäischen Ideals : Festschrift zum 40. Jahrestag der Gründung des Arbeitskreises Orangerien in Deutschland e.V. : [Beiträge der 39. Jahrestagung des Arbeitskreises Orangerien in Deutschland e.V., 13. bis 15. September 2018, Burg Burghausen und der 40. Jahrestagung es Arbeitskreises Orangerien in Deutschland e.V., Jubiläumstagung, 12. bis 14. September 2019, Glienicke und Potsdam] / [Konz. Helmut-Eberhard Paulus ; Red. und Lekt. Simone Balsam].

Berlin : Lukas Verl.,  2019.  – 531 s. : il. (gł. kolor.), pl. ; 24 cm.

(Orangeriekultur ; Bd. 16/17)

 

 

II 139 798

Orfeo nelle Indie : i gesuiti e la musica in Paraguay, (1609-1767) / Johann Herczog.

[Galatina] : M. Congedo., [2001]. – 276 s., [16] s. tabl. kolor. ; 25 cm.

(Saggi e Testi / Universita degli Studi di Lecce. Dipartimento dei Beni delle Arti e della Storia ; 13)

 

 

I 139 748

Osobno i razem : szkice o twórczości Tadeusza Kantora i Marii Stangret : [wystawa, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora "Cricoteka", Kraków, 17 kwietnia – 14 czerwca 2015] / Anna Baranowa.

Kraków : Cricoteka, 2015. – 110 s. : il. (w tym kolor.) ; 20 cm.

 

 

I 139 826 BR

Otwarty teren sztuki : informator do wystawy w Muzeum Etnograficznym – Oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu od 26 października do 29 grudnia 2019 r. / aut. tekstu Marta Derejczyk, Anna Kurpiel ; [red. Stanisław Rościcki].

Wrocław : Muzeum Narodowe, 2019. – 41 s. : il. kolor. ; 21x21 cm.

 

 

III 139 766

Petre Otskheli / Ketevan Kintsurashvili & David Janiashvili ; [transl. A-Z.ge].

Wojnowice : The Jan Nowak-Jeziorański College of Eastern Europe in Wrocław, 2018. – 107 s. : il. kolor. ; 28 cm.

 

 

II 139 744

Piękne szaleństwo : 15-lecie Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku / Alicja Syta.

Słupsk : Nowy Teatr im. Witkacego, 2019. – 166 s. : il. kolor. ; 24 cm.

 

 

I 139 827 BR

Piękno duszy metalu : [wystawa prac Ryszarda Mazura] w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu od 29 września 2018 do 31 stycznia 2019 / Jacek Bohdanowicz.

Wrocław : Muzeum Narodowe, 2018. – 51 s. : il. kolor. ; 21 cm.

 

 

II 139 740

Pisma rozproszone / Julian Przyboś ; red. nauk. Agnieszka Kwiatkowska, Joanna Grądziel-Wójcik, Jerzy Borowczyk ; konsult. nauk. Edward Balcerzan ; współpraca red. Daria Lekowska.

Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2019. – 957 s. ; 24 cm.

(Filologia Polska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 214)

 

 

II 139 802

Plac Wolności we Wrocławiu : od placu musztry do forum kultury : [wystawa w Pałacu Królewskim,  kwiecień-czerwiec 2019] / Tomasz Kozubek.

Wrocław : Muzeum Miejskie Wrocławia, 2019. – 47 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

 

 

III 139 785

Plakat muzealny ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu : dwadzieścia sześć edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków 1969-2010 / tekst, oprac. graf. Iwona Bobko.

Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 2019. – 167 s. : il. (gł. kolor.) ; 30 cm.

 

 

III 139 848

Podziemia bazyliki archikatedralnej w Przemyślu i ich rewitalizacja w latach 2009-2015 / Grażyna Stojak.

Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego : Zimowit, 2017. – 278 s. : il. kolor. ; 30 cm.

 

 

III 139 780

Polonia Restituta 1919-1921 : album / pod red. Tadeusza Skoczka ; [konc. albumu, wybór, oprac. il. i podpisy Jan Engelgard, Tadeusz Skoczek].

Warszawa : Muzeum Niepodległości ; [Proszówki] : Prowincjonalna Oficyna Wydaw., 2018. – 248 s., [1] k. luź. : gł. il. (w tym kolor.) ; 34 cm.

 

 

I 139 747

Prawie ludzkie, prawie moje : teatr Helmuta Kajzara / Marcin Kościelniak.

Kraków : Korporacja Ha!art, 2012. – 542 : il. ; 22 cm.

(Linia Teatralna ; 9)

 

 

I 139 773

Proporcje : jedność przeciwieństw w architekturze / Rafał Mazur.

Warszawa : Czuły Barbarzyńca Press, 2019. – 195 s. : il. ; 20 cm.

 

 

II 139 801

Przedmieście Oławskie we Wrocławiu :  [materiały z sesji naukowej w Ratuszu Wrocławskim, 27-28 października 2012] / [red. Halina Okólska, Hanna Górska, Joanna Wagner-Głowińska].

Wrocław : Muzeum Miejskie Wrocławia : Gajt, 2013. – 256 s., 72 s. tabl. (w tym kolor.) ; 24 cm.

 

 

I 139 749

Reducie na stulecie : studia i rozpoznania : [materiały z konferencji, Kraków, 18-19 stycznia 2019] / pod red. Dariusza Kosińskiego i Wandy Świątkowskiej.

Warszawa : Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, 2019. – 483 s. : il. ; 21 cm.

 

 

M 242 [1]

Rękopisy muzyczne w zbiorach Archiwum Kompozytorów Polskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie : katalog. T. 1,  A-Ł / Elżbieta Jasińska-Jędrosz ; współpraca Magdalena Borowiec.

Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, 2014. – 701 s., [20] s. tabl. (w tym kolor.) ; 24 cm.

(Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie ; 34)

 

 

II 139 814

Roma e Varsavia : tradizione classica e educazione artistica nell'eta dei lumi e oltre : [atti del convegno internazionale, Varsavia 9-12 ottobre 2017] / a cura di Jerzy Miziołek ; in. collab. con Hubert Kowalski ; rev. red. Francesca Ceci.

Roma : L'Erma di Bretschneider, 2019. – 540 s. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm.

 

 

II 139 829

Romanesque sculpture in Maastricht / Elizabeth den Hartog.

Maastricht : Bonnefantenmuseum, 2002. – XII, 573 s., [2] k. tabl. złoż. : il. ; 25 cm.

 

 

I 139 793

Rzeźba i mała architektura w ogrodach wilanowskich / Agnieszka Świtek.

Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2019. – 157 s. : il. kolor. ; 21 cm.

(200 Lat Muzeum Wilanowskiego ; [14])

 

 

II 139 804

Rzeźba polska : katalog zbiorów, Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu. T. 1 / oprac. Irena Maciejewska.

Wrocław : Muzeum Sztuki Medalierskiej, 1996. – 55 s. : il. ; 25 cm.

 

 

II 139 737

Der Salon und die Pariser Kunstszene unter Napoleon I : Kunstpolitik, künstlerische Strategien, internationale Resonanzen / Eva Knels.

Hildesheim : G. Olms, 2019. – 424 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm

(Studien zur Kunstgeschichte ; Bd. 214)

 

 

I 139 810

Sezession & art déco : eine Sammlung des europäischen Porzellans und Glas von Barbara und Christian Sendtner-Voelderndorff : [Ausstellung, Muzeum Miejskie Wrocławia, 12.06-30.10.2016] / Magdalena Szmida-Półbratek.

Wrocław : Muzeum Miejskie Wrocławia, [2016]. – 172 s. : il. kolor. ; 22x28 cm.

 

 

I 139 799

Sicelides Musae :  musiche in Sicilia dall'antichita ai nostri giorni / Paolo Emilio Carapezza ; a cura di Maria Antonella Balsano [et al.].

[Roma] : Aracne, 2019. – 585 s. : il. (w tym kolor.), nuty ; 21 cm.

 

 

II 139 745

Sienkiewicz i teatr / red. nauk. Anna Kuligowska-Korzeniewska.

Warszawa : Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza, 2019. – 350 s. : il. ; 24 cm.

 

 

II 139 815

Służby konserwatorskie w dwudziestoleciu międzywojennym : narodziny, organizacja, działalność : w 100-lecie odzyskania niepodległości : Warszawska Konferencja Konserwatorska, 22 listopada 2018 r. / [red. nauk. Karol Guttmejer].

Warszawa : Miasto Stołeczne Warszawa, 2018. – 240 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.

 

 

III 139 811

Spacer po galerii malarstwa polskiego z przełomu XIX i XX wieku :  [wystawa], Muzeum Miejskie Wrocławia [od 4 października 2015 do 24 kwietnia 2016] / pod red. Katarzyny Kurpiewskiej.

Wrocław : Muzeum Miejskie Wrocławia, 2015. – 180 s. : il. (gł. kolor.) ; 31 cm.

(Wrocławscy Artyści i Kolekcjonerzy w Ratuszu ; nr 30)

 

 

III 139 778

Stanisław Moniuszko : album / pod red. Tadeusza Skoczka.

Warszawa : Muzeum Niepodległości ; Proszówki : Prowincjonalna Oficyna Wydaw., 2019. – 206 s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.

(Wielcy Polacy ; 5)

 

 

III 139 763

Stefano Ricci / Sandro Bellesi.

Firenze : Polistampa, 2019. – 206 s. : il. ; 28 cm.

(I Maestri dell’Accademia di Belle Arti di Firenze)

 

 

III 139 858

Steinerne Ranken, wunderbare Maschinen :  Entwurf und Planung spätgotischer Gewölbe und ihrer Einzelteile / David Wendland ; mit Beitr. von María Aranda Alonso, Alexander Kobe und María José Ventas Sierra.

Petersberg : M. Imhof, 2019. – 288 s. : il. (gł. kolor.) ; 32 cm.

 

 

I 139 813

Świat polskich Wazów : eseje : [wystawa, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, 5 listopada 2019 – 14 stycznia 2020] / [red. nauk. Jacek Żukowski, Zbigniew Hundert].

Warszawa : Zamek Królewski, 2019. – 359 s. : il. (gł. kolor.) ; 22 cm.

 

 

III 139 812

Świat polskich Wazów : przestrzeń – ludzie – sztuka : katalog wystawy, [Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, 6 listopada 2019 – 14 stycznia 2020] / [red. nauk. Jacek Żukowski].

Warszawa : Arx Regia ; 2019. – 382 s. : il. ; 28 cm.

 

 

II 139 791

Świat wypalony w glinie : archetypy i symbole w życiu i twórczości Stanisława Zagajewskiego / Paulina Grzonka.

Włocławek : Włocławskie Towarzystwo Naukowe, 2018. – 183 s. : il. ; 24 cm + 1 płyta CD.

 

 

II 139 731

The symphony and symphonic thinking in Polish music since 1956 / Beata Bolesławska.

London ; New York, NY : Routledge, 2019. – XVI, 250 s. : il., nuty ; 24 cm

 

 

III 139 795

Sztuka skalnego Podhala : przewodnik dla kolekcjonerów / Joanna Hübner-Wojciechowska ; wybór il. Joanna Hübner-Wojciechowska.

Warszawa : Arkady, 2019. – 317 s. : il. (w tym kolor.) ; 28 cm.

 

 

II 139 741

Tadeusz Kantor i artyści Teatru Cricot 2 : (dokumenty i materiały). T. 1 / [red. Józef Chrobak, Justyna Michalik].

Kraków : Cricoteka, 2009. – 230 s. : il. ; 24 cm.

 

 

II 139 743

Tadeusz Kantor i Maurice Maeterlinck : dramaturgie istnienia / Karolina Czerska.

Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019. – 274 s., [12] s. tabl. (gł. kolor.) ; 24 cm.

(Teatr – Konstelacje)

 

 

I 139 750

Tadeusz Kantor – scenografie dla teatrów oficjalnych :  katalog prac : [wystawa, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Kraków, 8 grudnia 2006 – 28 lutego 2007] / [red. Małgorzata Paluch-Cybulska].

Kraków : Cricoteka, 2006. – 240 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.

 

 

I 139 792

Tadeusz Kulisiewicz – Szkicownik z podróży, Włochy 1937 / Anna Tabaka.

Kalisz : Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, 2018. – 123 s. : il. (w tym kolor.) ; 22 cm.

 

 

II 139 746

Teatr i polityka : dyskursy polityczne w polskiej dramaturgii współczesnej / Piotr Dobrowolski.

Poznań : Wydaw. PSP, 2019. – 343 s. ; 24 cm.

(Prace Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza)

 

 

II 139 800

Teatr niezbędny : studia, szkice, felietony / Lech Śliwonik.

Stalowa Wola : Miejski Dom Kultury, 2019. – 284 s. ; 24 cm.

 

 

II 139 734

The theater of nature : Jean Bodin and Renaissance science / Ann Blair.

Princeton, NJ : Princeton Univ. Press, [2017]. – XIV, 382 s. : il. ; 25 cm.

(Princeton Legacy Library)

 

 

I 139 776

Tomasz Sarnecki – W przededniu wolności : [wystawa, Muzeum Niepodległości – Galeria Brama Bielańska, Warszawa, 11 lipca – 25 sierpnia 2019] / katalog pod red. Tadeusza Skoczka ; [aut. tekstów Waldemar Parzyszek, Monika Sarnecka].

Warszawa : Muzeum Niepodległości, 2019. – 60 s. : il. kolor. ; 21x23 cm.

 

 

II 139 796

Typologia łódzkiej kamienicy / Michał Domińczak, Artur Zaguła.

Łódź : Biuro Architekta Miasta, 2018. – 156 s. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm.

 

 

I 121 576 [23]

Varia / Stanisław Ignacy Witkiewicz ; oprac. Janusz Degler.

Warszawa : Państ. Instytut Wydaw., 2019. – 338 s. : il. ; 21 cm.

 

 

III 139 839

Vente aux encheres publiques, Hôtel Drouot Richelieu, le lundi 25 novembre 2019 – tableaux et dessins modernes, École de Paris – art Russe, tableaux et dessins d'apres-guerre, Art Nouveau – Art Déco, art contemporain  : expositions publiques 7, 9 novembre / Mathias & Oger-Blanchet.

Paris :  J.J. Mathias : Oger-Blanchet, 2019. – 118 s. : il. kolor. ; 27 cm.

 

 

III 139 777

Vilniana w zbiorach Muzeum Niepodległości w Warszawie / Łukasz Żywek ; pod red. Tadeusza Skoczka.

Warszawa : Muzeum Niepodległości, 2017. – 362 s. : il. (w tym kolor.) ; 29 cm.

 

 

II 139 809

W hołdzie i dla chwały św. Jadwigi, patronki Śląska : pamięci ks. prof. Antoniego Kiełbasy SDS (1938-2010) : [katalog wystawy], Muzeum Miejskie Wrocławia, [3 września – 17 października 2010]  / pod red. Macieja Łagiewskiego i Piotra Oszczanowsk

Wrocław : Muzeum Miejskie Wrocławia, 2010. – 147 s. : il. (gł. kolor.) ; 26 cm.

 

 

II 139 742

W Tarnowie i Krakowie : szkolne lata Tadeusza Kantora 1924-1939 wraz z uzupełnieniami do roku 1944 / [red. Józef Chrobak, Justyna Michalik].

Kraków : Cricoteka, 2009. – 224 s., [8] s. tabl. ; 24 cm.

 

 

II 139 819

Wielopolscy : dzieje awansu społecznego oraz utrwalenia pozycji rodziny od połowy XVII do schyłku XVIII wieku / Elżbieta Wierzbicka.

Lublin : Olech, 2017. – 570 s. : 24 cm.

 

 

II 139 771

Wilno XX-XXI wiek : przewodnik architektoniczny / pod red. Mariji Dremaite, Ruty Leitanaite, Juliji Reklaite ; [aut. Marija Dremaite et al.] ; z lit. przeł. Kamil Pecela.

Warszawa : Centrum Architektury, 2019. – 344 s. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm.

 

 

III 139 843

Writing sounds in Carolingian Europe : the invention of musical notation / Susan Rankin.

Cambridge ; New York : Cambridge Univ. Press, 2018. – XXIII, 404 s. : il., nuty ; 29 cm.

(Cambridge Studies in Paleography and Codicology)

 

 

II 139 853 BR

Wyspiański : skarby ze Lwowa : [katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie, 11.10.2019 -1.03.2020] / aut. tekstów Magdalena Laskowska, Łucja Skoczeń-Rąpała ; red. prow. Anna Kowalczyk.

Kraków : Muzeum Narodowe, 2019. – 11 s. : il. kolor. ; 23 cm.

 

 

III 139 852

Wyspiański – posłowie : katalog wystaw w Muzeum Narodowym w Krakowie "Wyspiański. Posłowie" dzieła Stanisława Wyspiańskiego ze zbiorów prywatnych 17 maja – 6 października 2019, "Wyspiański. Skarby ze Lwowa" dzieła Stanisława Wyspiańskiego ze zbiorów Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki imienia B. G. Woźnickiego 11 października 2019 -1 marca 2020 / Magdalena Laskowska, Łucja Skoczeń-Rąpała ; wstęp Andrzej Betlej ; red. Aleksandra Marczuk.

Kraków : Muzeum Narodowe, 2019. – 117 s. : il. kolor. ; 31 cm.

 

 

III 139 730

XVII-wieczny repertuar fletu podłużnego w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : z zagadnień wykonawstwa muzyki instrumentalnej wczesnego baroku / Tomasz Dobrzański.

Wrocław : Wydaw. Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego, 2018. – 209 s. : il., nuty ; 30 cm.

(Prace Doktorskie / Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego ; 6)

 

 

II 139 805

Zbigniew Horbowy, 1935-2019 : wystawa dzieł Zbigniewa Horbowego "Dziś prawdziwych kieliszków juz nie ma...", Nagroda Kulturalna Śląska Kraju Dolnej Saksonii 2019, Muzeum Miejskie Wrocławia, Muzeum Sztuki Mieszczańskiej – Stary Ratusz, sierpień - listopad 2019 / konc. wystawy i katalogu Maciej Łagiewski i Magdalena Szmida-Półbratek ; współpraca red. Ewa Pluta.

Wrocław : Muzeum Miejskie Wrocławia, 2019. – [132] s. : il. (gł. kolor.) ; 22 cm.

 

 

I 139 842

Zbiór pasteli w kolekcji pałacu w Wilanowie / Krystyna Gutowska-Dudek.

Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2019. – 160 s. : il. kolor. ; 21 cm.

(200 Lat Muzeum Wilanowskiego ; [13])