INSTYTUT   SZTUKI   POLSKIEJ   AKADEMII   NAUK

BIBLIOTEKA

 

WYKAZ   NABYTKÓW

nr 11/2019                                                                                                                                                                            listopad

 Kliknij na miniaturę, aby powiększyć zdjęcie.

 

III 139 441

"10 lat później" : wystawa polskiego rysunku współczesnego, Muzeum Okręgowe w Radomiu, luty – kwiecień 1992, Biuro Wystaw Artystycznych w Krakowie, październik 1992, Biuro Wystaw Artystycznych w Częstochowie, listopad 1992 – styczeń 1993, Państwowa Galeria Sztuki w Łodzi, luty 1993 / [oprac. katalogu St. Zbigniew Kamieński, Mieczysław Szewczuk].

Radom : Muzeum Sztuki Współczesnej, 1992. – 139 s. : il. ; 30 cm.

 

 

II 139 443

Adolf Rading – nieznane oblicze wrocławskiej awangardy : [wystawa w Muzeum Architektury we Wrocławiu od 9 listopada 2018 do 3 marca 2019] / pod red. Jerzego Ilkosza i Beate Störtkuhl.

Wrocław : Muzeum Architektury : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2019. – 433 s. : il. (w tym kolor.) ; 26 cm.

 

 

III 139 461

Alfred Hałasa : plakaty ze zbiorów Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie / praca zbiorowa pod red. Janusza Antosa ; [teksty Janusz Antos et al. ; noty kat. Krystyna Szczur].

Kraków : Wydaw. Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki : Stowarzyszenie Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych, 2018. – 271 s. : il. kolor. ; 32 cm.

 

 

II 139 452

Andrzej Górski – Transport dóbr i obrazów : [wystawa 11 maja – 30 czerwca 2019, Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku] / [tekst Joanna Kinowska, Andrzej Górski].

Białystok : Galeria im. Sleńdzińskich, 2019. – 140 s. : il. ; 25 cm.

 

 

II 139 453

Antoni Anatol Węcławski (1891-1985) : między fotografią zawodową a artystyczną : [wystawa, Galeria im. Sleńdzińskich, 7 lipca – 26 sierpnia 2018] / Magdalena Durda-Dmitruk.

Białystok : Galeria im. Sleńdzińskich, 2018. – 236 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.

 

 

II 139 480

Architektura w mieście, architektura dla miasta : przestrzeń publiczna w miastach ziem polskich w "długim" dziewiętnastym wieku : [konferencja, IH PAN, Warszawa, 30 listopada - 1 grudnia 2017] / red. nauk. Aleksander Łupienko, Agnieszka Zabłocka-Kos.

Warszawa : Instytut Historii PAN, 2019. – 509 s. : il. (w tym kolor.), pl. ; 24 cm.

(Architektura w Mieście, Architektura dla Miasta ; 2)

 

 

III 139 497

Architektura zespołu Politechniki Gdańskiej 1904-2018 / Jakub Szczepański.

Gdańsk : Fundacja Terytoria Książki, 2019. – 217 s. : il. (w tym kolor.) ; 27 cm.

 

 

III 139 428

The art of transformation : grotesques in sixteenth-century Italy / Maria Fabricius Hansen.

Roma : Quasar, 2018. – 473 s. : il. (gł. kolor.) ; 28 cm.

(Analecta Romana Instituti Danici. Supplementum ; 49)

 

 

III 136 466 [1]

Atlas zum Städtebau. Bd. 1, Plätze / Vittorio Magnago Lampugnani, Harald R. Stühlinger, Markus Tubbesing ; [Textaut. Fallbeispiele Sarah Barth et al.].

München : Hirmer, 2019. – 330 s. : il. (w tym kolor.) ; 36 cm.

 

 

III 139 466 [2]

Atlas zum Städtebau. Bd. 2, Strassen / Vittorio Magnago Lampugnani, Harald R. Stühlinger, Markus Tubbesing ; [Textaut. Fallbeispiele Sarah Barth et al.].

München : Hirmer, 2019. – 398 s. : il. (w tym kolor.) ; 36 cm.

 

 

III 139 468

Bauhaus und Textilindustrie : Architektur, Design, Lehre / Christiane Lange, Anke Blümm (Hg.).

München ; London ; New York : Prestel, 2019. – 421 s. : il. (w tym kolor.) ; 28 cm.

 

 

Bg 25 [18] Czyt. Bibliogr.

Bibliografia polska 1901-1939. T. 18, Koro-Krasu / pod red. Janiny Wilgat ; Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny.

Wrocław : Zakład Narod. im. Ossolińskich, 2018. – VII, 674 s. ; 25 cm.

 

 

III 139 446

Choroba jako źródło sztuki : [wystawa], Muzeum Narodowe w Poznaniu, 28.04 – 11.08.2019 / red. Agnieszka Skalska ; przedm. Adam Soćko ; aut. tekstów Urszula Chowaniec, Małgorzata Dawidek, Agnieszka Skalska, Marta Smolińska.

Poznań : Muzeum Narodowe, 2019. – 252 s. : il. (gł. kolor.) ; 29 cm.

 

 

III 139 447

Czarno na białym w kolorze : [wystawa, Muzeum Etnograficzne Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, 24 listopada 2018 – 30 czerwca 2019] / Iwona Rosińska ; [przedm. Aneta Skibińska].

Poznań : Muzeum Narodowe, 2018. – 110 s. : il. kolor. ; 29 cm.

 

 

I 139 438

Drewniana architektura sakralna południowego Podlasia : (północnej części województwa lubelskiego) / Jan Maraśkiewicz.

Biała Podlaska : J. Maraśkiewicz, 2019. – 320 s. : il. (w tym kolor.), pl. ; 23x22 cm.

 

 

II 139 402

Drewniane obiekty sakralne Mazowsza / [zdjęcia Sławomir Świetlik ; red. meryt. Artur Kubasik].

Warszawa : Samorząd Województwa Mazowieckiego, 2017. – 119 s. : il. kolor. ; 23 cm.

(Dla Podróżników)

 

 

II 139 484

Dyrygując falom : myślenie w wizualno-muzycznych awangardach / Anna Szyjkowska-Piotrowska.

Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, 2019. – 229 s. : il. (gł. kolor.) ; 23 cm.

(Monografie)

 

 

II 139 442

Dzieła mistrzów renesansu w grafice od XVI do XVIII wieku ze zbiorów Muzeum Architektury we Wrocławiu : [wystawa w Muzeum Architektury we Wrocławiu od 21 marca do 26 maja 2019] / Beata Fekecz-Tomaszewska, Olgierd Czerner.

Wrocław : Muzeum Architektury, 2019. – 112 s. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm.

 

 

II 139 463

Ende & Böckmann : ein Berliner Architekturbüro im 19. Jahrhundert / Franziska Pagel.

Berlin : Gebr. Mann, 2019. – 287 s. : il. (w tym kolor.), pl. ; 25 cm

 

 

III 139 465

Das Expressive in der Kunst 1500-1550 : Albrecht Altdorfer und seine Zeitgenossen : [Beiträgen der Tagung, Leipzig, 25.-27. September 2013] / hrsg. von Jiří Fajt und Susanne Jaeger.

Berlin ; München : Deutscher Kunstverl., 2018. – 431 s. : il. (w tym kolor.) ; 29 cm.

 

 

I 139 492

Ford reżyser / Michał Danielewicz.

Warszawa : Wydaw. Krytyki Politycznej, 2019. – 348 s. : il. ; 22 cm.

 

 

II 139 485

Fortece Rzeczypospolitej : studium z dziejów budowy fortyfikacji stałych w państwie polsko-litewskim w XVII wieku / Bogusław Dybaś.

Toruń : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018. – 582 s., [1] k. mapa złoż. luź. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

 

 

II 139 486

Fuzja sztuk i horyzontów : arystotelesowski paradygmat opery / Katarzyna Lisiecka.

Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2019. – 331 s. ; 25 cm.

(Filologia Polska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 207)

 

 

I 139 471

Gabinety i ogrody : polskie nowożytne traktaty architektoniczne wobec kultury kolekcjonowania / Aleksandra Jakóbczyk-Gola.

Warszawa : Muzeum Historii Polski, 2019. – 359 s. : il. ; 21 cm.

 

 

III 139 432

Le grottesche degli Uffizi / Valentina Conticelli con un contributo di Francesca de Luca ; fot. Antonio Quattrone.

Milano : Giunti Ed., 2018. – 415 s. : il. kolor., pl. ; 29x35 cm.

 

 

III 139 499

Grzegorz Stec – malarstwo : czterdziestolecie : [wystawa, Biała Galeria Centrum, Nowohuckie Centrum Kultury, 17 kwietnia – 20 maja 2019, Galeria Pryzmat, Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski, 25 kwietnia – 15 maja 2019] / [aut. albumu Gabriela Matuszek-Stec ; współpraca Grzegorz Stec].

Kraków : [DobraSztuka], 2019. – 318 s. : il. kolor. ; 32 cm.

 

 

II 139 487

Hamlet.pl : myślenie Hamletem w powojennej kulturze polskiej / Wanda Świątkowska.

Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019. – 391 s., 62 s. tabl. ; 24 cm.

(Nowe Perspektywy – Performatyka)

 

 

II 139 451

Helena Bohle-Szacka – Lilka : Mosty : [wystawa, Galeria im. Śleńdzińskich w Białymstoku, 24.06.-3.09.2017] / [red. Marcin Różyc].

Białystok : Galeria im. Sleńdzińskich, 2017. – 463 s. : il. (gł. kolor.) ; 23 cm.

 

 

III 139 474

Henryk Poddębski – Polska niepodległa : fotografie z lat 1918-1939 / słowem wstępnym opatrzył Norman Davies ; album oprac. Leszek Dulik, Małgorzata Florczak, Grzegorz Rąkowski.

Lublin : Boni Libri, 2018. – 384 s. : il. ; 33 cm.

 

 

SP 101

Historia sztuki na co dzień : studia z historii sztuki : [LXIV Ogólnopolska Sesja Naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Poznań, 26-28.11.2015] / [red. tomu Jarosław Jarzewicz, Janusz Pazder].

Warszawa : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2018. – 169 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.

 

 

III 139 470

The imaginary Orient : exotic buildings of the 18th and 19th centuries in Europe / Stefan Koppelkamm.

Stuttgart ; London : Axel Menges, 2015. – 195 s. : il. (w tym kolor.), pl. ; 31 cm.

 

 

II 139 488

Impas : opór, utrata, niemoc, sztuka / Maria Poprzęcka.

Gdańsk : Fundacja Terytoria Książki, 2019. – 236 s. : il. (gł. kolor.) ; 23 cm.

(Monografie)

 

 

II 139 437

Janów Biskupi : miasto rezydencjonalne biskupów łuckich (1465-1796) i podlaskich (1818-1867) / Robert Mirończuk.

Kraków : Societas Vistulana, 2018. – 431 s., [191] s. tabl. (gł. kolor.) ; 25 cm.

 

 

I 139 493

Jaremianka : gdzie jest Maria? / Agnieszka Dauksza.

Kraków : Znak, 2019. – 621 s., [32] s. tabl. kolor. : il. ; 22 cm.

 

 

I 139 494

Karol Szymanowski : romans, którego nie było? : między Tymoszówką i Wierzbówką / Teresa Chylińska.

Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 2018. – 298 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.

 

 

III 139 498

Kino Kresów : kultura filmowa na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej : Lwów, Wilno, Grodno : [wystawa, Centrum Nauki i Techniki EC1, Łódź od 15 grudnia 2018 do 3 marca 2019] / red. Rafał Syska, Piotr Komorowski, Piotr Kulesza.

Łódź : EC1 Łódź – Miasto Kultury : Narodowe Centrum Kultury Filmowej, [2018]. – 112 s. : il. (w tym kolor.) ; 28 cm.

 

 

M III 1148 [5]

Koncerty wokalno-instrumentalne. Cz. 1 / Marcin Mielczewski ; wyd. Barbara Przybyszewska-Jarmińska.

Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2018. – 419 s. : il., nuty ; 31 cm.

(Monumenta Musicae in Polonia. Seria A)

 

 

M III 1148 [6]

Koncerty wokalno-instrumentalne. Cz. 2 / Marcin Mielczewski ; wyd. Barbara Przybyszewska-Jarmińska.

Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2019. – 424 s. : il., nuty ; 30 cm.

(Monumenta Musicae in Polonia. Seria A)

 

 

I 139 410

Kościół św. Brygidy w Gdańsku / [tekst Jacek Friedrich ; zdjęcia Alfons Klejna].

Gdańsk : [s. n.], 1992 – 39 s. : il. (gł. kolor.) ; 20 cm.

 

 

II 107 164 BR

Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła :  świątynia ciechocińska i jej architektura / Jan Tajchman.

Toruń : Elana Toruń, [ca 2004].  – Harmonijka (12 s.) : il. (gł. kolor.) ; 20 cm.

 

 

I 139 401

Kościół z klasztorem Świętego Wincentego we Wrocławiu / Edmund Małachowicz, Wojciech Brzezowski.

Wrocław : Silesia, 1993. – 44 s., [44] s. tabl. ; 21 cm.

 

 

II 139 454

Ku nieznanej postaci piękna : o życiu i twórczości Czesława Sadowskiego (1902-1959) : katalog wystawy zorganizowanej w 60. rocznicę śmierci artysty, [Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku, 22 czerwca – 8 września 2019] / Józef Matuszelański, Marta Pietruszko, Sebastian Wicher.

Białystok : Galeria im. Sleńdzińskich, 2019. – 277 s. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm.

 

 

III 139 469

Künstlerhäuser im Mittelalter und der Frühen Neuzeit : [die internationale Tagung in Nürnberg vom 11. bis 14. Juni 2015] / hrsg. von Andreas Tacke, Thomas Schauerte, Danica Brenner.

Petersberg : M. Imhof, 2018. – 319 s. : il. ; 31 cm

(Artifex)

 

 

II 139 430

Die leibhaftige Münze : Quentin Massys' Goldwäger und die altniederländische Malerei / Holger Kuhn.

Paderborn : Wilhelm Fink, 2015. – 415 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

 

 

II 139 429

Leid-Bilder : die Passionsgeschichte in der Kultur / Natalie Fritz [et al.] (Hg.).

Marburg : Schüren, 2018. – 597 s. : il. (gł. kolor.) ; 23 cm.

(Religion, Film und Medien ; Bd. 1)

 

 

I 139 495

Lwowskie okruchy historii / Andrzej Zwoliński.

Kraków : Wydaw. AA : Inicjatywa Ewangelizacyjna Wejdźmy na Szczyt, 2018. – 255 s. : il. ; 21 cm.

 

 

III 139 424

Macedonian wood-carving / text Dimitar Ćornakov ; phot. Blagoi Drnkov.

Skopje : Misla, 1994. – XXIX s., 68 s. tabl. kolor. ; 31 cm.

 

 

II 139 482

Marian Stroński (1892-1977) : życie i twóczość : [wystawa stała otwarta 9 października 2015 w Muzeum Historii Miasta Przemyśla – Oddziale Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej] / Katarzyna Winiarska.

Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 2018. – 99 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

 

 

II 139 481

Miasto waleczne : Przemyśl w 100. rocznicę odzyskania niepodległości.

[Przemyśl] : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej ; Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2018. – 118 s., [36] s. tabl. : il. ; 24 cm.

 

 

II 139 436

Między dworem a wsią – na styku kultury szlacheckiej i chłopskiej : [konferencja w Zubrzycy Górnej, 2 grudnia 2017, w stulecie urodzin doktor Hanny Pieńkowskiej] / [red. meryt. Piotr Krzywda].

Zubrzyca Górna : Muzeum – Orawski Park Etnograficzny, 2017. – 303 s. : il., pl. ; 24cm.

(Biblioteka Orawska)

 

 

II 139 476

Miejsca dla kultury i rozrywek : idee, architektura, ludzie : [8. Konferencja z cyklu Zabytki toruńskie młodszego pokolenia, Toruń, 24 listopada 2018] / red. nauk. Katarzyna Kluczwajd, Michał Pszczółkowski.

Toruń : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2019. – 216 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

(Zabytki Toruńskie Młodszego Pokolenia)

 

 

III 139 459

Mistrz Rodziny Marii : dzieła malarstwa tablicowego jednego z krakowskich warsztatów cechowych przełomu XV i XVI wieku / Jarosław Adamowicz.

Kraków : Wydaw. Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2018. – 566 s. : il. (gł. kolor.) ; 31 cm.

 

 

III 139 426

Moda a Firenze, 1540-1580 : Cosimo I de' Medici's style / Roberta Orsi Landini ; with a contrib. by Thessy Schoenholzer Nichols.

Firenze : M. Pagliai, 2011. – 310 s. : il. (gł. kolor.) ; 32 cm.

 

 

III 139 427

Moda a Firenze, 1540-1580 : lo stile di Eleonora di Toledo e la sua influenza / Roberta Orsi Landini, Bruna Niccoli.

Firenze : Pagliai Polistampa, 2019. – 252 s. : il. (w tym kolor.) ; 32 cm.

 

 

III 139 444

Modernizm na Śląsku 1900-1939 : architektura i polityka / Beate Störtkuhl ; przeł. Barbara Ilkosz.

Wrocław : Muzeum Architektury, 2018. – 510 s. : il. (w tym kolor.) ; 28 cm.

 

 

II 139 421

Modernizm – sport – polityka : praktyki artystyczne wokół Igrzysk IX Olimpiady w Amsterdamie i Spartakiad 1928 roku / Przemysław Strożek.

Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2019. – 269 s. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm.

 

 

II 139 489

Nadia konstruktorka : sztuka i komunizm Chodasiewicz-Grabowskiej-Léger / Karolina Zychowicz.

Kraków : Universitas, 2019. – 279 s., [44] s. tabl. (w tym kolor.) ; 24 cm.

 

 

III 139 439

Njasviž, palacava-parkavy ansambl' : sady i parki / Uladzimir Karalenak ; [aut. ustup. art. Vol'ga Baženava].

Minsk : A.A. Aljakseu, 2018. – 267 s. : il. kolor. ; 33 cm.

 

 

I 139 413

O Bibliotece / Marian Pelczar ; wybór i oprac. Maria Pelczar.

Gdańsk : Polska Akademia Nauk – Biblioteka Gdańska, 1991. – 150 s. : il. ; 20 cm.

 

 

I 139 456

O rysowaniu : widzieć, wiedzieć, wyrażać : eseje i wykłady o sztuce oraz teksty o dydaktyce artystycznej / Zbylut Grzywacz ; red. i oprac. Joanna Boniecka.

Kraków : Wydaw. Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2018. – 544 s. : il. (gł. kolor.) ; 22 cm.

(Biblioteka 200-lecia ; t. 8)

 

 

I 139 496

Ocalić sztukę : Włochy podczas II wojny światowej / Bożena Fabiani.

Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2019. – 330 s., [16] s. tabl. kolor. : il. ; 21 cm.

 

 

II 139 473

Odzyskana : fotoreportaż z Warszawy 1918-1939 : [wystawa, Dom Spotkań z Historią, Warszawa, 10 października 2018 – 13 stycznia 2019] / koncepcja i wybór zdjęć Anna Brzezińska, Katarzyna Madoń-Mitzner.

Warszawa : Dom Spotkań z Historią, 2018. – 137 s. : il. ; 26 cm.

 

 

I 139 462

Das Oppenheim-Haus : ein Bürgerhaus erzählt Breslauer Geschichte / Lisa Höhenleitner.

Wettin-Löbejün : J. Stekovics ; Wrocław : Op Enheim ; [Potsdam] : Deutsches Kulturforum östliches Europa, 2018. – 191 s. : il. (gł. kolor.) ; 19 cm.

 

 

II 139 464

Palladio, der Bildermacher / Thorsten Bürklin.

Basel : Birkhäuser, 2019. – 421 s. : il., pl. ; 25 cm.

 

 

II 139 479

Paragone – rzeźba wobec awangardy : [ogólnopolska konferencja naukowa, Muzeum Lubelskie, 18-19 maja 2017] / red. tomu Elżbieta Błotnicka-Mazur, Lechosław Lameński, Marcin Pastwa.

Warszawa : Lublin : Stowarzyszenie Historyków Sztuki ; Wydaw. KUL, 2018. – 437 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.

(Paragone ; 2)

 

 

 

M III 2335

Pieśni / Józef Elsner ; wyd. Małgorzata Sieradz ; ed. tekstów pieśni Tomasz Chachulski.

Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2018. – 543 s. : il., nuty ; 30 cm.

(Monumenta Musicae in Polonia. Seria E, Opera Selecta)

 

 

III 139 440

Polnische Meister-Zeichnungen aus der Sammlung des Museums für Zeitgenössische Kunst Radom : Galerie im Pferdestall KulturBrauerei Berlin, 11. November – 10. Dezember 1995 / [Texte der Kurzbiogr. und Red. des Kataloges Mieczysław Szewczuk].

Radom : Muzeum Okręgowe im. Jacka Malczewskiego, 1995. – 111 s. : il. ; 30 cm.

 

 

III 139 475

Polskie kolekcjonerstwo rzemiosła artystycznego : [materiały z konferencji, Oddział Warszawski SHS, 3{FFFD}4 listopada 2016] / red. Magdalena Białonowska, Monika Bryl, Anna Frąckowska.

Warszawa : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2018. – 237 s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.

 

 

 

T 82 [8]

Repertuar Teatru Miejskiego w Krakowie 1913-1918 / Jan Michalik.

Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018. – 202 s. ; 24 cm.

(Teatr – Konstelacje)

 

 

III 139 400

Rządzić i olśniewać – klejnoty i jubilerstwo w Polsce w XVI i XVII wieku : eseje : [wystawa, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, 30 maja – 4 sierpnia 2019] / [red. nauk. Dariusz Nowacki, Magdalena Piwocka, Danuta Szewczyk-Prokurat ; wstęp Wojciech Fałkowski ; teksty Magdalena Piwocka et al.].

Warszawa : Arx Regia, 2019. – 249 s. : il. (gł. kolor.) ; 27 cm.

 

 

III 139 457 [1]

Scenografia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie : od Wyspiańskiego do czasów współczesnych. T. 1, Wiek XX, 1902-2001 / koncepcja, red. książki i wybór materiałów Małgorzata Komorowska, Roman Łodziński ; [teksty Małgorzata Komorowska et al.]

Kraków : Wydaw. Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2017. – 448 s. : il. (gł. kolor.) ; 30 cm.

 

 

III 139 457 [2]

Scenografia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie : od Wyspiańskiego do czasów współczesnych. T. 2, Wiek XXI, 2001-2014 / koncepcja, red. książki i wybór materiałów Małgorzata Komorowska, Roman Łodziński ; [teksty Małgorzata Komorowska, Roman Łodziński, Jadwiga Rożek-Sieraczyńska].

Kraków : Wydaw. Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2018. – 350 s. : il. (ł. kolor.) ; 30 cm.

 

 

 

M III 2330

Sonaty Francesca Marii Cattaneo (1697-1758) oraz Finali i Duetto z rękopisu tarnowskiego (PL-TA 23) / wstęp i oprac. Irena Bieńkowska.

Warszawa : Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego : Sub Lupa, 2018. – 95 s. : il., nuty ; 35 cm.

(Musica Revelata. Musicalia ; vol. 1)

 

 

II 139 423

ST-53 – artyści kręgu awangardy : [wystawa], Dom Aukcyjny Artissima, Warszawa, kwiecień – maj 2019 / [oprac. kat. Monika Bryl].

Warszawa : Dom Aukcyjny Artissima, 2019. – 97 s. : il. kolor. ; 24 cm.

 

 

II 139 472

Stanisław Kazimierz Kossakowski – Kocham fotografię : [album zdjęć prezentowanych na wystawie w Domu Spotkań z Historią w Warszawie w 2016 roku] / [red. Anna Kaniewska, Małgorzata Purzyńska].

Warszawa : Dom Spotkań z Historią, 2019. – 228 s. : il. ; 26 cm.

 

 

III 108 617 [15]

Sztuka świata. T. 15, Atlas zabytków : Europa A-K / [aut. haseł: Marta Boberska et al. ; red. – tekst Izabela Kunińska, il. Małgorzata Jendryczko].

Warszawa : Arkady, 2008. – 396 s. : il. kolor. ; 30 cm.

 

 

I 139 409

Toruń w czasach Kopernika : urbanistyka, architektura, sztuka / Bohdan Rymaszewski.

Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 1993. – 87 s., [2] k. pl. złoż. : il. ; 20 cm.

(Biblioteczka Kopernikańska ; nr 2)

(Prace Popularnonaukowe / Towarzystwo Naukowe w Toruniu ; nr 58)

 

 

III 139 445

Trzy początki – 1918, 1945, 1989 : [katalog wystawy w Muzeum Architektury we Wrocławiu od 14 grudnia 2018 do 24 lutego 2019] / [red. i teksty Michał Duda, Małgorzata Devosges-Cuber].

Wrocław : Muzeum Architektury, 2018. – 176 s. : il. (w tym kolor.) ; 34 cm.

 

 

II 139 408

Die venezianische Kirchenmusik von Claudio Monteverdi / Linda Maria Koldau.

Kassel : Bärenreiter, 2005. – XIII, 588 s. : nuty. ; 24 cm.

 

 

I 139 431

Versuche von Musikgeschichtsschreibung in Zeiten musikalischer Kanonbildung : die Musikgeschichten von Sir John Hawkins, Charles Burney und Johann Nicolaus Forkel / Christiane Marianne Vorster.

Frankfurt am Main : PL Academic Research, 2013. – 455 s. ; 21 cm.

(Europäische Hochschulschriften. Reihe 36, Musikwissenschaft ; Bd. 273)

 

 

I 139 449

W chwili zwątpienia : utwory zebrane / Wincenty Sleńdziński ; [część literacką zebr. i oprac. Eugeniusz Szulborski ; rys. oprac. Katarzyna Renata Hryszko].

Białystok : Galeria im. Sleńdzińskich : Libra, 2006. – 160 s. : il. ; 21 cm.

 

 

II 139 478

Wędrowanie sztuki : [sesja naukowa, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 16-17 marca 2017] / pod red. Artura Badacha i Katarzyny Chrudzimskiej-Uhery.

Warszawa : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2018. – 179 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.

 

 

III 139 448

Wiesław Wałkuski – plakat artystyczny : [katalog wystawy, Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku, 23 maja – 15 czerwca 2014] / [red. i teksty Elżbieta Korol].

Białystok : Galeria im. Sleńdzińskich, 2014. – 105 s. : il. (gł. kolor.) ; 27 cm.

 

 

III 139 460

Władysław Pluta : plakaty ze zbiorów Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie / praca zbiorowa pod red. Barbary Widłak ; [teksty Janusz Antos et al. ; noty kat. Krystyna Szczur].

Kraków : Wydaw. Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki, 2018. – 311 s. : il. kolor. ; 32 cm.

 

 

I 139 450

Włodzimierz Wasilewicz (1909-1967) : katalog wystawy monograficznej, Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku, październik 2008 – luty 2009 / [koncepcja, tekst, oprac. katalogu dzieł Izabela Suchocka].

Białystok : Galeria im. Śleńdzińskich, 2008. – 83 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.

 

 

II 139 491

Wokół muzyki Feliksa Nowowiejskiego / red. nauk. Sylwia Burnicka-Kalischewska, Alicja Delecka-Bury.

Kraków : Impuls, 2018. – 297 s. : il. (w tym kolor.), nuty ; 24 cm.

 

 

I 139 411

Zabytki Brodnicy i okolic : przewodnik / Kazimierz Grążawski.

Brodnica : Edytor, 1993. – 51 s., [24] s. tabl., [1] k. 1 mapa złoż. : il. ; 21 cm.

 

 

II 139 455

Zofia Baltarowicz-Dzielińska : pierwsza studentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie / Iwona Demko.

Kraków : Wydaw. Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2018. – 248 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.