INSTYTUT   SZTUKI   POLSKIEJ   AKADEMII   NAUK

BIBLIOTEKA

 

WYKAZ   NABYTKÓW

nr 10/2019                                                                                                                                                                            październik

 Kliknij na miniaturę, aby powiększyć zdjęcie.

 

 

II 139 338

100 lat Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (1915-2015) : nauczyciele : praca zbiorowa / Katarzyna Dankiewicz [et al.] ; pod red. nauk. Jadwigi Roguskiej i Stefana Wrony.

Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2017. – 644 s. : il. (w tym kolor.), err. ; 26 cm.

 

 

III 139 341

500 šedeurauNacyjanal'ny mastacki muzej Respubliki Belarus' / [autar idei i kuratar praekta U.I. Prakapcou ; sklad. V.A. Archipava et al.].

Minsk : Mastackaja litaratura, 2017. – 557 s. : il. kolor. ; 30 cm

 

 

III 139 374

Agora : statystyki / red. Joanna Krakowska ; wstęp Kinga Dunin ; zespół Agata Adamiecka-Sitek [et al.].

Warszawa : Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, 2018. – 283 s. : wykr. ; 28 cm.

 

 

I 139 378

Architektura racjonalnej Europy / Łukasz Wojciechowski ; [red. Ewa Dąbrowska, Irek Grin].

Kraków : EMG, 2019. – 151 s. : il. ; 21 cm.

(Architektura Jest Najważniejsza ; t. 5)

 

 

II 139 398

Architektura średniowieczna Pomorza Zachodniego / Jarosław Jarzewicz.

Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2019. – 447 s. : il. kolor. ; 25 cm.

(Historia Sztuki / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 43)

 

 

III 139 326

Art in an unsettled time : Bohemian book illumination before Gutenberg (c. 1375-1450) : [proceedings from the international workshop, Prague, Institute of Art History of the Czech Academy of Sciences, 12th-14th November 2013] / Milada Studničková,

Prague : Artefactum, 2018. – 231 s. : il. (gł. kolor.) ; 30 cm.

 

 

II 139 344

Art nouveau – a Hungarian perspective : Museum of Applied Arts, Budapest : [a permanent exhibition] / [essay by Hilda Horváth ; ess. ed. by István Barkóczi ; aut. of the cat. entries Gabriella Balla et al.].

Budapest : Museum of Applied Arts, 2018. – 99 s. : il. kolor. ; 25 cm.

 

 

I 139 312

Artysta jako tekst : nowoczesna sztuka metatekstu / Paweł Stangret.

Warszawa : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2018. – 382 s. ; 21 cm.

 

 

II 139 303

Artysta w fabryce : dwa oblicza mecenatu przemysłowego w PRL / Bernadeta Stano.

Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019. – 429 s., [46] s. tabl. kolor. ; 24 cm.

(Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 883)

 

 

II 139 361

Bazylika Katedralna Świętych Janów w Toruniu / pod red. Mariana Biskupa ; oprac. Jerzy Domasłowski [et al.].

Toruń : TNT, 2003. – 247 s., [88] s. tabl. (gł. kolor.), [1] k. pl. złoż. ; 24 cm.

(Prace Popularnonaukowe / Towarzystwo Naukowe w Toruniu ; nr 68)

 

 

I 139 379

Byli sobie raz / Maria Konwicka.

Kraków : Znak, 2019. – 342 s. : il. (w tym kolor.) ; 22 cm.

 

 

III 139 327

Cim 2 : pražský evangeliář Cim 2 – rukopis mezi zeměmi a staletími středověké Evropy / Kateřina Kubínová.

Praha : Artefactum, 2017. – 375 s. : il. kolor. ; 31 cm.

 

 

III 139 370

Ciriaco d'Ancona und die Wiederentdeckung Griechenlands im 15. Jahrhundert / Michail Chatzidakis.

Petersberg : M. Imhof, 2017. – VIII, 463 s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.

(Cyriacus ; Bd. 9)

 

 

II 139 332 [1]

Correspondence with his Western publishers and managers 1966-1994. Vol. 1, 1966-1976 / Witold Lutosławski ; ed. by Zbigniew Skowron.

Kraków : Musica Iagellonica, 2018. – 479 s. ; 25 cm.

 

 

II 139 332 [2]

Correspondence with his Western publishers and managers 1966-1994. Vol. 2, 1977-1994 / Witold Lutosławski ; ed. by Zbigniew Skowron.

Kraków : Musica Iagellonica, 2018. – S. XVII, 481-953 ; 25 cm.

 

 

I 137 541 [3]

Cyprian Norwid – katalog prac plastycznych. T. 3, Prace w albumach. 3, Prace luźne. 1 / Edyta Chlebowska.

Lublin : Ośrodek Badań nad Twórczością Cypriana Norwida KUL : Towarzystwo Naukowe KUL, 2019. – 575 s. : il. kolor.  ; 22 cm.

(Źródła i Monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 476)

 

 

II 107 143 BR

Damnica / Hannelore Schardin-Liedtke.

Szczecin : Fundacja Akademia Europejska Kulice-Külz, 2019. – 64 s. : il., mapy, pl. ; 22x25 cm.

(Zamki i Ogrody w Województwie Pomorskim ; nr 2)

 

 

II 139 317

Dobra kontynuacja / Rafał Mazur.

Rzeszów : Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, 2019. – 201 s. : il., pl. ; 24 cm.

 

 

II 139 324

Dresden – Prag um 1600 / hrsg. von Beket Bukovinská und Lubomír Konečný.

Praha : Artefactum, 2018. – 267 s. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm.

(Studia Rudolphina. Sonderheft ; 02)

 

 

I 139 314

Dwory w Albumach Inwentaryzacji Wsi Zakładu Architektury Polskiej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (1921-1939) / Małgorzata Rozbicka.

Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2014. – 144 s. : il. (w tym kolor.), pl. ; 21 cm.

 

 

II 139 390

Eighteenth-century art worlds : global and local geographies of art / ed. by Stacey Sloboda and Michael Yonan.

London ; New York : Bloomsbury Visual Arts, 2019. – XVI, 290 s. : il. ; 24 cm.

 

 

I 139 323

Fórum epigrafických a sepulkrálních studií : [příspěvky z 14. zasedání k problematice sepulkrálních památek "...stipendia enim peccati mors gratia autem Dei vita aeterna..." v Praze 29.-30. října 2015] / ed. Jiří Roháček.

Praha : Artefactum, 2016. – 347 s., [1] k. tabl. kolor. złoż. luź. : il. ; 21 cm.

(Epigraphica & Sepulcralia ; 7)

 

 

II 139 367

Ideologia zdrajcy : sztuka, maniera, manieryzm / Achille Bonito Oliva ; przeł. Mateusz Salwa.

Kraków : IRSA Publ. House, 2017. – 247 s. : il. (gł. kolor.) ; 26 cm.

 

 

III 139 354

IX Festiwal Mozartowski w Warszawie, 15 czerwca – 26 lipca 1999, Warszawska Opera Kameralna / [red. programu Magdalena Cybulska ; publikacje o obiektach zabytkowych Maria J. Kwiatkowska].

[Warszawa : A. Grzegorczyk, 1999]. – 239 s. : il. ; 28 cm.

 

 

III 139 329

Jerzy Hoppen, 1891-1969 – artysta, konserwator, profesor : [wystawa, Muzeum Okręgowe w Toruniu – Ratusz Staromiejski, marzec – maj 2019] / [aut. katalogu Agata Rissmann, Szymon Jan Stenka].

Toruń : Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego, 2018. – 139 s. : il. (gł. kolor.) ; 31 cm.

 

 

I 69 393 BR

Jerzy Nowosielski w Wesołej : przewodnik po kościele i kaplicy parafii pw. Opatrzności Bożej w Warszawie-Wesołej / Zofia Łukomska-Chojecka.

Warszawa : Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, 2019. – 40 s. : il. kolor. ; 21 cm.

 

 

II 139 343

Jevrejs'ka kul'tura v Ukraini (druga pol. XIX – perša pol. XX st.) – muzejni kolekcii ta teatral'nye mistectvo : dopovidi ta povidomlennja Mižnarodnoi naukovoi konferencii (L'viv, 19-20 kvitnja 2018 r.) / [ideja konf. ta vid. Bogdan Kozak, Roman Čmelik ; red.-uporjad. Roman Lavrentij].

L'viv : Vidav. LNU im. Ivana Franka, 2019. – 254 s., [36] s. tabl. ; 24 cm.

 

 

II 139 325

Karel IV. a Emauzy – liturgie, text, obraz : [příspěvky z konference, Praha, 5.-6. řijna 2016] / Kateřina Kubínová et al. (edd.).

Praha : Artefactum, 2017. – 353 s. : il. (gł. kolor.) ; 26 cm.

 

 

II 139 307

Kino na biegunach : filmy niemieckie i ich historie 1949-1991 / Andrzej Gwóźdź.

Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, 2019. – 342 s. : il. ; 24 cm.

 

 

F 28 [5]

Kino, wehikuł magiczny : przewodnik osiągnięć filmu fabularnego. Podróż piąta, 1974-1981 / Adam Garbicz.

Kraków : Wydaw. Literackie, 2009. – 682 s. ; 24 cm.

 

 

II 139 336

Kolizyjny boom : nowe tezy o świecie i o dziele sztuki / Edward Łazikowski.

Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydaw., 2019. – 133 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

 

 

III 139 372

Kunst als Waffe : der Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg : Ideologie und Kunstraub im "Dritten Reich" / Hanns Christian Löhr.

Berlin : Gebr. Mann, 2018. – 208 s. : il. ; 28 cm

 

 

III 139 371

Künstlerfeste in Zünften, Akademien, Vereinen und informellen Kreisen : [Konferenzschrift, Irsee, 23-25 März 2018] / hrsg. von Andreas Tacke [et al.].

Petersberg : M. Imhof, 2019. – 240 s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.

(Kunsthistorisches Forum Irsee ; Bd. 6)

 

 

II 139 319

Künstlerinnen und Migration : Olga von Boznańska und Otolia Gräfin Kraszewska im München des Fin de Siecle / Marta Koscielniak.

Wien ; Köln ; Weimar : Böhlau, 2019. – 360 s. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm.

(Das Östliche Europa: Kunst- und Kulturgeschichte ; Bd. 10)

 

 

III 139 339

Marek Piasecki – Anaklasis / [red., teksty Karolina Puchała-Rojek ; nota biogr. Anna Juszczyk].

Warszawa : Wydaw. Fundacji Archeologia Fotografii, 2018. – [64] s. : il. ; 28 cm.

 

 

II 139 309 [1]

Marian Kościałkowski : malarstwo, rysunek i rzeźba : katalog prac ze zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu. T. 1 / Marta Banaszak, Mirosław Supruniuk ; red. nauk. Ewa Bobrowska.

Toruń : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017. – 478 s. : il. (gł. kolor.) ; 23 cm.

(Katalogi Zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego i Archiwum Emigracji w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu ; t. 4)

(Archiwum Emigracji ; t. 60)

 

 

II 139 309 [2]

Marian Kościałkowski : malarstwo, rysunek i rzeźba : katalog prac ze zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu. T. 2 / Marta Banaszak, Mirosław Supruniuk ; red. nauk. Ewa Bobrowska.

Toruń : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017. – 352 s. : il. (gł. kolor.) ; 23 cm.

(Katalogi Zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego i Archiwum Emigracji w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu ; t. 4)

(Archiwum Emigracji ; t. 60)

 

 

II 139 308

Marian Kratochwil (1906-1997) : katalog prac ze zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu / Katarzyna Lewandowska.

Toruń : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017. – 185 s. : il. kolor. ; 23 cm.

(Katalogi Zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego i Archiwum Emigracji w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu ; t. 5)

(Archiwum Emigracji ; t. 60)

 

 

II 107 144 BR

Martwa natura : kolekcja Muzeum Częstochowskiego : katalog wystawy, [Muzeum Częstochowskie, 2003] / [scen. wystawy, katalog i wstęp Anna Dylewska].

Częstochowa : Muzeum Częstochowskie, 2003. – [40] s. : il. kolor. ; 23 cm.

 

 

I 139 359

Mecenat artystyczny szlachty pomorskiej od XVI do początku XX wieku : katalog wystawy przygotowanej z okazji 50-lecia Muzeum Pomorza Środkowego, Słupsk, [14 maja – 15 września] 1998 / [scen., aranż., kat. wystawy Alicja Konarska].

Słupsk : Muzeum Pomorza Środkowego, 1998. – 165 s. : il. (w tym kolor.) ; 21x21 cm.

 

 

II 139 316

Miasteczko galicyjskie : tożsamość i możliwości rozwoju na przykładzie Błażowej, Czudca, Głogowa Małopolskiego i Sokołowa Małopolskiego / pod red. Rafała Mazura.

Rzeszów : Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, 2019. – 175 s. : il., pl. ; 24 cm.

 

 

III 139 369

MichelangeloMarmor und Geist : das Grabmal Papst Julius' II und seine Statuen / Christoph Luitpold Frommel in Zsarb. mit Maria Forcellino ; mit Beitr. von Maria Forcellino, Claudia Echinger-Maurach, Antonio Forcellino ; mit Fot. von Andrea Jemolo.

Regensburg : Schnell & Steiner, 2014. – 366 s. : il. (gł. kolor.) ; 33 cm.

 

 

II 107 113 BR

Moc natury : Henry Moore w Polsce : [wystawa, Muzeum Narodowe w Krakowie, 22.02-30.06.2019] / [tekst Agata Małodobry].

Kraków : Muzeum Narodowe : S. Oruba, 2019. – 14 s. : il. (gł. kolor.) ; 23x23 cm.

 

 

I 139 334

Modernizm żydowsko-polski : Henryk Streng/Marek Włodarski a historia sztuki / Piotr Słodkowski.

Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN : Akademia Sztuk Pięknych, 2019. – 495 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.

(Nowa Humanistyka ; t. 53)

 

 

I 139 380

Mogłam sobie pozwolić... : historia Anny Milewskiej / Anna Binkowska.

Warszawa : Edipresse Kolekcje, 2019. – 237 s., [32] s. tabl. (w tym kolor.) ; 22 cm.

 

 

III 128 300 BR

Moje półwiecze – Dorota Łabanowska :  [wystawa, Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku, listopad 2010 – styczeń 2011] / [tekst Dorota Łabanowska, Marta Pietruszko, Izabela Suchocka].

Białystok : Galeria im. Sleńdzińskich, 2010. – [32] s. : il. (gł. kolor.) ; 30 cm.

 

 

I 139 320

Musiker und Instrumentenbauer Pommerns bis 1800 : Personenlexikon / Burkhardt Köhler.

Hamburg : Dr. Kovač, 2019. – 274 s. ; 21 cm.

(Schriftenreihe Studien zur Musikwissenschaft ; ; Bd. 45.)

 

 

I 139 381

Muzea współczesne / Mieczysław Treter ; [wstęp Piotr Majewski].

Warszawa : Państ. Instytut Wydaw. : Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 2019. – 185 s. ; 22 cm.

(Pomniki Muzealnictwa Polskiego)

 

 

M 181 [1]

Muzycy pedagodzy urodzeni do 1871 roku w kulturze polskiej : leksykon / Katarzyna Janczewska-Sołomko, Bożenna Rożniatowska.

Warszawa : Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków, 2018. – 777 s. ; 23 cm.

 

 

II 139 318

Muzyka na Śląsku Cieszyńskim / red. nauk. Bogumiła Mika, Magdalena Szyndler.

Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2018. – 151 s. : il. (w tym kolor.), nuty ; 25 cm.

(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 3826)

 

 

III 139 302

Na granicy przestrzeni : drzwi z brązu w biografii artystycznej twórcy : Chromy, Zemła, Mitoraj / Grażyna Ryba.

Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. – 379 s. : il. (gł. kolor.) ; 28 cm.

 

 

II 139 331

Najjaśniejszym : panegiryki i utwory pochwalne poświęcone królom i królowym polskim w zbiorze starych druków Muzeum Narodowego w Krakowie / Agnieszka Perzanowska.

Kraków : Muzeum Narodowe, 2018. – 376 s. : il. ; 24 cm.

 

 

III 139 373

(Nie)świadomość teatru : wypowiedzi i rozmowy / wybór i red. Joanna Krakowska.

Warszawa : Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, 2018. – 267 s. ; 28 cm.

 

 

I 139 397

"No i co teraz zrobimy?" : pamiętnik z pewnej wycieczki / Aniela Sławska ; [oprac. ed. Maryna Płuchator].

Poznań : Instytut Historii Sztuki UAM, 2019. – 134 s. : il. ; 20 cm.

 

 

I 139 382

Nowa kinofilia – przestrzenie i afekty : [materiały z II Zjazdu Filmoznawców i Medioznawców, Kraków, 8-10 grudnia 2016] / red. Karolina Kosińska, Paulina Kwiatkowska ; [teksty Justyna Budzik et al.].

Warszawa : Fundacja MAMMAL, 2018. – 254 s. : il. ; 21 cm.

(Seria Filmowa Wydawnictwa MAMMAL)

 

 

II 139 304

Nowe Katowice : forma i ideologia polskiej architektury powojennej na przykładzie Katowic (1945-1980) / Aneta Borowik.

Warszawa : Neriton, 2019. – 526 s., [1] k. tabl. złoż. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

 

 

II 139 389

Nowe miejsca nowej sztuki w Europie Środkowej / Katarzyna Jagodzińska.

Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ; Kraków : Universitas, 2019. – 293 s. ; 24 cm.

(Muzeologia ; t. 19)

 

 

III 139 300

Nowogródczyzna naszych ojców : województwo nowogródzkie II RP / Kazimierz Krajewski.

Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2018. – 560 s. : il. ; 31 cm.

(Dopalanie Kresów)

 

 

III 139 301

O potrzebie tworzenia widzeń : [z okazji wystawy Stefana Themersona w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, 27 czerwca – 17 sierpnia 2008] / Stefan Themerson.

Warszawa : Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski : Fundacja Sztuka i Współczesność, 2008. – 92 s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.

 

 

I 139 383

O zdobnictwie książek dawnych i nowych / Walter Crane ; red. nauk. i wstęp Katarzyna Krzak-Weiss ; red. nauk. tł. Ewa Kraskowska, Ewa Rajewska.

Kraków : Universitas, 2018. – 337 s. : il. ; 21 cm.

 

 

III 139 340

Österreichische Malerei der Zwischenkriegszeit : die Sammlung der Oesterreichischen Nationalbank / [Aut. Roman Hirschmann et al ; Schriftleitung und Koord. Elisabeth Olivares Díaz].

Wien : Oesterreichische Nationalbank, 2005. – 192 s. : il. kolor. ; 31 cm.

 

 

II 139 399

Pamięć ojczyzny : dzieła i druki ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu / Beata Stragierowicz.

Wrocław : Muzeum Narodowe, 2018. – 83 s. : il. (gł. kolor.) ; 27 cm.

 

 

I 139 321

Pitzhanger Manor : John Soane's country home / [project manager and copy ed. Linda Schofield].

London : Scala Arts & Heritage Publ. : Pitzhanger Manor & Gallery Trust, 2019. – 48 s. : il. (gł. kolor.) ; 19 cm.

 

 

II 139 364

Pocta Václavovi Menclovi : zborník štúdií k otázkam interpretácie stredoeurópskeho umenia / [zost. Dana Bořutová a Štefan Oriško].

Bratislava : Katedra dejín výtvarného umenia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, 2000. – 221 s. : il. ; 25 cm.

 

 

II 139 315

Podróż europejska Rozalii i Stanisława Dunin-Borkowskich / pod red. Małgorzaty Wrześniak, Małgorzaty Ewy Kowalczyk.

Warszawa : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2018. – 484 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

 

 

III 139 376

Pomiędzy powstaniem a emigracją : podgórski szkicownik Piotra Michałowskiego z roku 1832 / Jan K. Ostrowski, Elżbieta Wichrowska.

Kraków : Wydaw. Literackie, 2019. – 161 s. : il. kolor. ; 27 cm.

 

 

I 69 394 BR

Porcelana miśnieńska w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu : wystawa wrzesień-listopad 2019 /  Dorota Gabryś.

Kraków : Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, 2019. – 34 s. : il. kolor. ; 21 cm.

 

 

I 139 322

Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století. 1, (Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj a kraj Vysočina) / Ludmila Hůrková, Klára Mezihoráková (eds.).

Praha : Artefactum, 2018. – 311 s. : il. (gł. kolor.) ; 16x22 cm.

 

 

II 139 393

Przybyszewski fantastyczny : między patologią a satanizmem / Dariusz Dziurzyński.

Warszawa : Wydział Polonistyki UW, 2017. – 570 s., [12] s. tabl. ; 24 cm.

 

 

III 139 377

Rafael : skarby apartamentów papieskich / Christoph Luitpold Frommel.

Kielce : Jedność, 2019. – 221 s. : il. (w tym kolor.) ; 34 cm.

 

 

Z 34

Residenzstädte im Alten Reich (1300-1800) : ein Handbuch. Abt. I, Analytisches Verzeichnis der Residenzstädte. Tl. 1, Nordosten / hrsg. Harm von Seggern.

Ostfildern : J. Thorbecke, 2018. – XVII, 687 s. ; 24 cm.

(Residenzenforschung. Neue Folge, Stadt und Hof ; Handbuch I/1)

 

 

II 139 362

Rezydencja książąt Czartoryskich w Puławach / Mieczysław Kseniak.

Lublin : Idea Media, 1998. – 63 s. : il. kolor. ; 24 cm.

(Skarby Przyrody i Kultury ; 1)

 

 

III 139 375

Rodzaju żeńskiego : antologia dramatu / pod red. Agaty Chałupnik i Agaty Łukszy ; wybór Agata Adamiecka-Sitek [et al.].

Warszawa : Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, 2018. – 560 s. ; 28 cm.

 

 

II 139 363

Rotunda św. Mikołaja w Przemyślu : po badaniach archeologiczno-architektonicznych w latach 1996-1998 / Zbigniew Pianowski, Michał Proksa.

Przemyśl : Archiwum Państwowe, 1998. – 90 s., [12] s. tabl., [3] k. tabl. złoż. : il., err. ; 24 cm.

 

 

II 139 366

Sedlec – historie, architektura a umělecká tvorba sedleckého kláštera ve středoevropském kontextu kolem roku 1300 a 1700 : mezinárodní sympozium [u příležitosti obnovy klášterního kostela v Sedlci], Kutná Hora, 18. – 20. září 2008 / Radka Lomičkova (ed.).

Praha : Univerzita KarlovaKatolická Teologická Fakulta : Togga, 2009. – 586 s. : il. ; 25 cm.

(Opera Facultatis Theologiae Catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et Historia Artium ; vol. 10)

 

 

II 139 388

Śladami Tamary Łempickiej : Tamara oczami Tatiany / Tatiana de Rosnay ; zdj. Charlotte Jolly de Rosnay ; przeł. Joanna Gorecka-Kalita.

Poznań : Rebis, 2019. – 223 s. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm.

 

 

I 139 313 [1]

Śląski Moniuszko : recepcja postaci i twórczości kompozytora na Górnym Śląsku : studium socjologiczne. T. 1, Tożsamość narodowa i muzyka : budowanie tożsamości narodowej poprzez muzykę Stanisława Moniuszki za życia kompozytora i w ramach działalności Związku Śląskich Kół Śpiewaczych w pierwszej połowie XX wieku / Maja Drzazga-Lech.

Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2018. – 180 s. : il., wykr. ; 22 cm.

(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 3734)

 

 

I 139 384

Spojrzenie Antonioniego : [materiały z seminarium, Warszawa, luty – maj 2012] / red. Paulina Kwiatkowska, Piotr Sadzik.

Warszawa : Fundacja MAMMAL, 2015. – 322 s. : il. (gł. kolor.) ; 21 cm.

(Seria Filmowa Wydawnictwa MAMMAL)

 

 

III 130 125 [2]

Średniowieczne rękopisy iluminowane Biblioteki i Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. T. 2, Bawaria, Czechy – Polska / Katarzyna Płonka-Bałus ; [red. prow. Anna Kowalczyk].

Kraków : Muzeum Narodowe, 2018. – 196 s. : il. kolor. ; 31 cm.

 

 

II 139 387

Tajemnice Caravaggia / Witold Kawecki.

Kielce : Jedność, 2019. – 440 s. : il. kolor. ; 25 cm.

 

 

II 139 394

Teatr poznański w podróży (1870-1900) : repertuary występów i źródła do dziejów sceny polskiej w zaborach pruskim i rosyjskim / Krzysztof Kurek.

Poznań : Wydaw. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2019. – 434 s. : il. ; 24 cm.

 

 

III 128 298 BR

Vente aux encheres publiques, Hôtel Drouot Richelieu, mardi 8 octobre 2019 – École de Paris, tableaux modernes, mercredi 9 octobre 2019 – photographiesaviation, conquete spatiale : expositions publiques 7-9 octobre /  Mathias & Oger-Blanchet ; [assist. des experts Éric Schoeller et al.].

Paris :  J.J. Mathias ; Oger-Blanchet, 2019. – 70 s. : il. (gł. kolor.) ; 27 cm.

 

 

II 139 365

W cieniu klasztoru dominikanów / pod red. Andrzeja Gołembnika.

Gdańsk : Klasztor OO. Dominikanów, [2002]. – 156 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

 

 

II 139 392

W kręgu średniowiecznych iluminowanych psałterzy śląskich : europejska sztuka książki w pełnym blasku : [wystawa w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu, 11 IV – 26 V 2019] / Romuald Kaczmarek, Wojciech Mrozowicz.

Pelplin : Wrocław : Bernardinum ; Biblioteka Uniwersytecka, 2019. – 61 s. : il. kolor. ; 23 cm.

 

 

I 139 395

W pracowni – Hasior, Brzozowski, Rząsa : materiały pokonferencyjne, Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem, [25-27 października 2018] / [red. Julita Dembowska].

Zakopane : Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego, 2018. – 224 s. : il. ; 21 cm.

 

 

III 139 330

Wajda : [wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie, 6 kwietnia – 8 września 2019] / red. Rafał Syska ; [wstępy Andrzej Betlej, Łukasz Gaweł, Krystyna Zachwatowicz-Wajda ; teksty Rafał Syska et al.].

Kraków : Muzeum Narodowe, 2019. – 223 s. : il. kolor. ; 31 cm.

 

 

I 139 385

Widok przez scenę : felietony teatralne 2008-2017 / Jacek Sieradzki.

Warszawa : Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, 2019. – 502 s. : il. kolor. ; 21 cm.

 

 

II 107 145 BR

Wielość spojrzeń : twórczość Stanisława i Wojciecha Barylskich : [wystawa, Muzeum Częstochowskie, kwiecień – lipiec 2008] /  [tekst katalogu Katarzyna Sucharkiewicz].

Częstochowa : Muzeum Częstochowskie, 2008. – 58 s. : il. (gł. kolor.) ; 22 cm.

 

 

II 139 337

Władysław Wincze / Tomasz Mikołajczak.

Wrocław : Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta, 2019. – 119 s. : il. (w tym kolor.) ; 24x25 cm.

(Wrocławskie Środowisko Artystyczne ; 15)

 

 

III 139 335

Wrocławskie wille i osiedla willowe doby historyzmu / Agnieszka Tomaszewicz.

Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2019. – 511 s. : il. (w tym kolor.) ; 27 cm.

 

 

II 139 305

Zagraniczne podróże Polek w epoce oświecenia / Małgorzata Ewa Kowalczyk.

Łomianki : Wydaw. LTW, 2019. – 495 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

 

 

III 139 368

Zapisy przemian – sztuka polska z kolekcji Krzysztofa Musiała : [wystawa] w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, wrzesień – październik 2007 [et al. 2007-2009] / ed. by Barbara Ilkosz ; [oprac. Barbara Banaś, Barbara Ilkosz, Maria Jeżewska].

Wrocław : The National Museum, 2008. – 501 s. : il. kolor. ; 33 cm.